Browar Okocim i Krakowska Izba Przemysłowo Handlowa

przez | 19/06/2009

Browar Okocim z Brzeska, jeden z największych pracodawców województwa małopolskiego, od lat aktywnie współpracuje z Krakowską Izbą Przemysłowo Handlową, wspierając jej regionalną politykę gospodarczą. Początki tej partnerskiej współpracy wywodzą się jeszcze z czasów zarządzania browarem przez rodzinę Goetzów – założycieli Browaru Okocim. Zgodnie z wieloletnią tradycją współpracy Browar Okocim, członek Izby, wspiera konkurs i uroczystość wręczenia nagród “Krakowskiego Dukata”, organizowane przez głównego fundatora statuetki –  Izbę Przemysłowo – Handlową w Krakowie.

Powiązania Krakowskiej Izby Przemysłowo Handlowej i Browaru Okocim sięgają początku XX wieku, kiedy znany ze swej szerokiej działalności społecznej i politycznej właściciel browaru Jan Albin Goetz pełnił funkcję wiceprezesa Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie. Jan Albin Goetz, z zamiłowania mecenas sztuki, odegrał istotną rolę w życiu gospodarczym ówczesnej Galicji i przyczynił się do rozwoju przemysłu, a także życia kulturalnego regionu. Następnie pod koniec lat 30-ych XX wieku syn Jana Albina, Jan Goetz Okocimski, kontynuując tradycję rodzinną zaangażowania w życie gospodarcze regionu i lokalnej społeczności, pełnił funkcję prezesa Izby. Był jednocześnie ostatnim prezesem tej organizacji przed wojną.

Browar Okocim zrósł się z historią Brzeska i województwa małopolskiego. Obecnie jest aktywnym członkiem Izby, który każdego roku wspiera także uroczystość wręczenia honorowych nagród pn. „Krakowski Dukat” przyznawanych od 1991 roku uznanym lokalnym przedsiębiorcom, przez Kapitułę „Krakowskiego Dukata”.

Statuetka “Krakowski Dukat” jest szczególnym wyróżnieniem dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu i życie lokalnej społeczności. Wyróżnieni to osoby, które przyczyniają się do upowszechniania przedsiębiorczości i kreowania nowych możliwości rozwoju gospodarczego w regionie.

Kapituła Nagrody przyznaje statuetkę “Krakowskiego Dukata” na wniosek i z rekomendacji Marszałka Województwa Małopolskiego, izb gospodarczych, samorządu terytorialnego oraz organizacji biznesowych. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

„Browar Okocim to jeden z największych pracodawców w regionie, aktywnie uczestniczący w życiu lokalnej społeczności, od czasów działalności gospodarczej założycieli browaru –  rodziny Goetzów, poprzez zaangażowanie w szereg istotnych dla regionu wydarzeń. Dlatego też tradycyjnie, również w tym roku, wspieramy ten prestiżowy, lokalny konkurs – “Krakowski Dukat”, wyłaniający i honorujący wybitne indywidualności, które poprzez swój wkład pracy, pomysłowość i umiejętności przedsiębiorcze wpływają nie tylko na rozwój konkretnych przedsiębiorstw i firm, ale także na życie całego regionu.” – mówi Tomasz Malec, dyrektor Browaru Okocim. zadowolonych klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.