AVISTA MEDIA Solidnym Pracodawcą Dolnego Śląska

przez | 19/06/2009

Znakomite relacje z pracownikami oraz organizacyjna klasa zadecydowały o przyznaniu tytułu Solidny Pracodawca Dolnego Śląska 2008, który uzyskała wrocławska spółka AVISTA MEDIA. Dziś, podczas uroczystej gali finałowej zorganizowanej w Warszawie dla laureatów konkursu, prezes Paweł Lisowski odebrał certyfikat.

Organizowany od czterech lat ogólnopolski konkurs nagradza przedsiębiorstwa, które  z wyróżnieniem wywiązują się ze swoich zobowiązań względem pracowników. Biorą w nim udział tysiące firm z wszystkich regionów kraju, wyróżniające się dobrą polityką personalną.

– Informacja o przyznaniu nagrody została w naszej spółce przyjęta z dużą radością – mówi Paweł Lisowski, prezes zarządu AVISTA MEDIA. – Chciałbym podkreślić, że świetną atmosferę zawdzięczamy naszym pracownikom, którzy rzeczywiście identyfikują się ze swoją firmą i wiążą się z nią na długo.

Wśród kryteriów, jakimi organizator programu Grupa Media Partner kierował się przy ocenie kandydatów, brano pod uwagę: warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżkę kariery, dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz wewnętrzne i zewnętrzne opinie o firmie.

Specjalizująca się w obsłudze procesów biznesowych i outsourcingu obsługi klienta wrocławska spółka AVISTA MEDIA od ponad 10 lat zdobywa doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, obsługując klientów Telefonii DIALOG SA i spółki Polkomtel (Plus GSM). Prowadzi dwa nowoczesne centra telefonicznej obsługi klienta – we Wrocławiu i Legnicy. Dynamiczny rozwój inwestycji poczynionych w ostatnim czasie otworzył firmie drogę do możliwości pozyskiwania nowych kontrahentów i pozwolił zwiększyć kilkakrotnie zatrudnienie.

– AVISTA MEDIA dysponuje nowoczesną technologią i bogatymi doświadczeniami, ale najważniejszym gwarantem jej sukcesu jest doskonale przygotowana do swoich obowiązków kadra – zapewnia prezes Paweł Lisowski.

Firma nieustannie inwestuje w profesjonalne szkolenia dla pracowników, proponuje im atrakcyjny system motywacyjny oraz możliwości awansu. Każdy nowy konsultant jeszcze przed rozpoczęciem obsługi klientów przechodzi przez system specjalistycznych szkoleń wstępnych, trwających od jednego do kilku tygodni. Kadra korzysta z możliwości rozwoju również na kolejnych etapach pracy – AVISTA MEDIA, przy pomocy trenerów wewnętrznych i zewnętrznych firm szkoleniowych organizuje zajęcia z technik sprzedaży, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, itp. Pracownicy mają otwartą ścieżkę kariery zawodowej.

Ambicją firmy jest znaczne zwiększenie bazy klientów, akwizycje i uruchamianie nowych centrów.

– Droga dynamicznego rozwoju jest możliwa dzięki najwyższym standardom pracy, z jakich słyniemy – podkreśla prezes Paweł Lisowski. – Przyznanie certyfikatu jest dla nas nie tylko dowodem wysokiej oceny, ale też zobowiązanie wobec całego zespołu. AVISTA MEDIA to pracodawca solidny i na poziomie, który podchodzi z szacunkiem do człowieka i konsekwentnie buduje markę firmy, w której warto pracować.

Gali laureatów konkursu Solidny Pracodawca patronowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz towarzyszyli przedstawiciele mediów.