Wezwanie do sprzedaży akcji Bankier.pl S.A. – stanowisko Zarządu Spółki

Zarząd Bankier.pl wyraża pozytywną opinię na temat ogłoszonego przez MIH Allegro wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji.

Obecne wezwanie MIH Allegro jest efektem prowadzonego od ponad roku procesu poszukiwania dla Spółki inwestora strategicznego. Proces został rozpoczęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 kwietnia 2008 roku. W opinii Zarządu Bankier.pl oferowana przez Wzywającego cena 8,70 zł za akcję jest ceną atrakcyjną biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe i jest najlepszą ofertą jaka się pojawiła w następstwie prowadzonego procesu. – Proces poszukiwania inwestora strategicznego trwał kilkanaście miesięcy i był bardzo konkurencyjny. W jego toku kontaktowaliśmy się z ponad setką inwestorów, zarówno finansowych, jak i branżowych. Zwieńczeniem tego procesu jest ogłoszone 9 czerwca wezwanie MIH Allegro – mówi Joanna Kuzdak, prezes Zarządu Bankier.pl. – Proponowana cena 8,70 zł za akcję jest atrakcyjna. Wyższa o ponad 17 proc. od średniej ceny rynkowej akcji Spółki z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie – dodaje prezes Kuzdak.

Zdaniem Zarządu Bankier.pl pozyskanie silnego inwestora strategicznego, takiego jak MIH Allegro z grupy Naspers, jest kolejnym naturalnym etapem rozwoju Spółki.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród projektów uchwał na przyszłotygodniowe WZA Spółki znalazła się propozycja przeznaczenia 100 proc. zysku za 2008 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. – Jeżeli obecni akcjonariusze przegłosują złożony projekt uchwały o wypłacie dywidendy, to całe 2,8 mln zł zysku za zeszły rok dodatkowo zasili ich kieszenie. Daje to po dodatkowe 39 gr na akcję, czyli akcjonariusze odpowiadający na wezwanie wychodziliby ze Spółki nawet po 9,09 zł za akcję – mówi Artur Dobrowolski, Partner w banku inwestycyjnym CAG, doradzającym Bankier.pl w procesie poszukiwania inwestora strategicznego.

Zdaniem Zarządu Spółki i jej doradców, cena zaoferowana przez Wzywającego została ustalona na takim poziomie, ponieważ inwestor był w stanie zdyskontować planowane synergie, które może uzyskać w ramach swojej grupy kapitałowej przejmując Bankier.pl. – Analizując przedstawioną przez MIH Allegro ofertę warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wynikające z ceny wezwania wskaźniki, które znacząco przewyższają średnią rynkową dla podobnych spółek. Przy uwzględnieniu wypłaty dywidendy wskaźniki EV/EBITDA oraz P/E transakcji są odpowiednio na poziomach 15,6x i 21,9x. To znacznie wyżej niż dla porównywalnych polskich i zagranicznych spółek, które osiągają obecnie poziomy średnio o kilkadziesiąt procent niższe – wskazuje Artur Dobrowolski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu