Uroczysta prezentacja zbiorów Biblioteki Dziennikarzy Polskich

przez | 18/06/2009

Zapraszamy do Czytelni Naukowej nr XXI przy ul. Bukietowej 4a (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów) na uroczystą prezentację uratowanych zbiorów BIBLIOTEKI DZIENNIKARZY POLSKICH, w czwartek, 18 czerwca br. o  godz. 12.00.

W wydarzeniu udział wezmą: Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Stefan Bratkowski – prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Krystyna Mokrosińska – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Jerzy Domański – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, przedstawiciele Związków Literatów Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Instytutu Badań Literackich PAN oraz rektorzy i studenci uczelni wyższych.

Środowisko dziennikarzy gromadziło przez 55 lat zbiory, które obecnie składają się z 20 tys. woluminów. Niektórych pozycji nie posiada nawet Biblioteka Narodowa. Najstarszy tom pochodzi z 1589 r. Ponad 20 procent stanowi dział prasoznawczy z unikatową dokumentacją. Są to pozycje poświęcone mediom, zbiory reportaży, wydawnictwa z historii prasy, socjologii, prawa, nauk społecznych. Dokumenty, pamiętniki, opracowania gromadzone przez pokolenia polskich dziennikarzy.

Uratowanie zbiorów było możliwe dzięki wsparciu finansowemu władz miasta.

Już od końca czerwca wszyscy warszawiacy będą mogli korzystać z tych zbiorów w Czytelni Naukowej nr XXI Biblioteki Publicznej.