Księgowi chętnie korzystają z prenumeraty i serwisów internetowych. Wyniki badań PBS DGA dla „Gazety Prawnej”

Z badania opublikowanego 16 czerwca br. w „Gazecie Prawnej” (nr 115/2491), przeprowadzonego przez PBS DGA wynika, że księgowi to grupa zawodowa silnie nastawiona na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcanie. Najliczniej sięgają też po profesjonalne źródła informacji bieżących. Najpopularniejszą formą doskonalenia zawodowego jest prenumerata czasopism i korzystanie z płatnych serwisów internetowych.

Z cytowanych badań wynika, że pierwsze miejsce, po popularnych dziennikach (jak „Gazeta Prawna”), wśród czasopism profesjonalnych księgowi przyznają publikacjom z grupy „MONITORA księgowego”: „MONITOR księgowego”, „BIULETYN RACHUNKOWOŚCI”, „BIULETYN VAT” i „Biblioteka Księgowego”. Wydawcą czasopism jest INFOR Ekspert Sp. z o.o., spółka należącą do holdingu INFOR PL S.A.

Innym wnioskiem płynącym z badań jest to, że działy finansowo-księgowe firm coraz częściej polegają na płatnej informacji elektronicznej. Stąd rosnąca popularność kompleksowych publikacji elektronicznych z rodzaju INFORLEX czy serwisów typu Internetowy Serwis Księgowego.

Te płatne elektroniczne publikacje profesjonalne spółki INFOR Ekspert zajęły w rankingu popularności wśród księgowych drugie miejsce.

Jednak dyrektor marketingu spółki – Aneta Kowalska podkreśla, że oferta produktów elektronicznych rozwija się na tyle dynamicznie, że plany wyprzedzenia konkurencji na tym polu są tylko kwestią czasu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu