Jak kupić certyfikaty Investor Gold FIZ

Najbliższa publiczna emisja certyfikatów Investor Gold FIZ odbędzie się w dniach 8-23 czerwca 2009. Nabycie certyfikatów w publicznej emisji jest bardzo proste. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • osobiście – wystarczy udać się do placówki Banku BGŻ w trakcie trwania emisji i złożyć oraz opłacić w terminie zapis. Należy mieć ze sobą dowód osobisty (ew. paszport) oraz numer rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych, na który będzie można otrzymać ew. zwrot pieniędzy. Posiadanie rachunku papierów wartościowych nie jest konieczne w tym wypadku.
  • przez internet – wystarczy zarejestrować się w systemie elektronicznym Biura Maklerskiego Banku BGŻ, w trakcie trwania emisji wypełnić formularz zapisu wraz z dyspozycją deponowania certyfikatów na wskazany rachunek papierów wartościowych oraz opłacić w terminie zapis (poza elektronicznym systemem BM Banku BGŻ). Ten sposób zapisu wiąże się z koniecznością posiadania rachunku papierów wartościowych w dowolnym domu maklerskim.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii J wynosi 1.573,86 zł i została określona na podstawie wyceny aktywów funduszu na 7 dni przed rozpoczęciem emisji. Zapis można złożyć na jeden Certyfikat lub jego wielokrotność. Po złożonym zapisie wpłaty na Certyfikaty wraz z opłatą manipulacyjną za ich wydanie należy wnosić na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, bank ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu