Analiza Money.pl: Nowelizacja prawa parsowego jednak może powodować konieczność rejestracji blogów i stron www

Tysiące internautów prowadzących strony www będzie musiało je zarejestrować, żeby uniknąć grzywny. Wszystko za sprawą nowelizacji prawa prasowego przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skąd całe zamieszanie? Chodzi o zmiany, które wprowadzają obowiązek rejestracji strony internetowej, jeśli zostanie ona uznana za dziennik lub czasopismo. Okazuje się, że ta definicja może być całkiem pojemna. Tym bardziej, że w projekcie mówi się wprost o obowiązku rejestracji, nie precyzuje się co jest dokładnie może być uznane za publikację prasową.

Jakie zmiany zawarto w nowelizacji prawa prasowego?

  • serwisy internetowe, które zostaną uznane za dzienniki lub czasopisma będą musiały zostać zarejestrowane w sądzie (art.20 ust.1: wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy)
  • osoba, która nie dokona takiej rejestracji może zostać ukarana grzywną
  • nowelizacja zawiera też doprecyzowanie kwestii autoryzacji i sprostowania

Obowiązek rejestrowania serwisów internetowych nie istnieje w żadnym kraju europejskim. Dlaczego Polska decyduje się nagle go wprowadzić, tym bardziej, że powszechnie uważa się, że rejestracja dzienników i czasopism jest reliktem z czasów komunizmu?

– Blogi i strony prywatne nie będą musiały być rejestrowane – uspokajał wczoraj minister Bogdan Zdrojewski na konferencji. Na razie prowadzimy konsultacje by wyeliminować wszystkie wątpliwości interpretacyjne – uspokajał.

Lepiej by na obietnicach się nie skończyło, bo w sieci zawrzało. Tym bardziej, że w uzasadnieniu projektu czytamy: Nie wyklucza się sytuacji, że w toku dalszych prac legislacyjnych będzie rozważana kwestia wprowadzenia do ustawy regulacji dotyczących blogów i ewentualnej ich rejestracji.

– Dementi ministra, który zapewnia, że obowiązek nie będzie dotyczył blogerów, wynika chyba wyłącznie z nieznajomości projektu ustawy – komentuje prawnik Money.pl i znany bloger, Olgierd Rudak. – Wprawdzie w uzasadnieniu do ustawy wzmiankuje się, że blogi nie będą podlegały obowiązkowej rejestracji, ale de facto żaden z przepisów nie wyłącza jakiejkolwiek formy publikacji prasowych ukazujących się w formie elektronicznej z zakresu jej działania – tłumaczy.

Na brak doprecyzowania szczegółów w projekcie ustawy wskazują także inny znawcy tematu pytani przez Money.pl. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy w takim kształcie, sądy będą częściej uznawać rejestrację blogów za konieczność.

Projekt nowelizacji ustawy do Sejmu trafi prawdopodobnie jesienią.

Całość analizy na stronie: http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zamach;na;wolnosc;w;internecie,133,0,482181.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu