ZPC Otmuchów – szybki rozwój, sprawny system

Zakłady Przemysłu Cukierniczego w Otmuchowie to dziś jeden z największych zakładów cukierniczych w Polsce. Firma oferuje szeroką gamę słodyczy, płatków kukurydzianych oraz zbożowych produktów śniadaniowych. Stały rozwój produkcji wpłynął na decyzję o konieczności usprawnienia przepływu informacji pomiędzy głównymi obszarami działania firmy. W efekcie wdrożenia systemu QAD eB2, powstało w pełni zintegrowane rozwiązanie, które umożliwiło stworzenie unikalnego systemu rozliczania produkcji oraz integrację wcześniej rozproszonych obszarów funkcjonowania firmy. Rozwiązanie jest wsparciem silnego wzrostu biznesu Otmuchowa i sprawdziło się nawet w warunkach trzykrotnego wzrostu zatrudnienia w firmie w ciągu ostatnich 3 lat.

Wdrożenie od A do Z

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów nie miały wspólnego systemu zarządzania produkcją. Praktycznie od początku swojej działalności korzystały z oddzielnych dla każdego obszaru firmy metod wspomagających cały proces produkcji. Funkcjonowanie firmy było wspomagane oddzielnymi systemami obsługującymi działy takie jak sprzedaż czy księgowość. Wszelkie dane wędrowały więc po spółce różnymi sposobami np. jako pliki tekstowe lub wręcz trzeba było je przepisywać tak jak to miało miejsce w księgowości.

Decyzje z jednego obszaru nie przechodziły w prosty sposób do drugiego, co automatycznie wiązało się z koniecznością duplikowania operacji i zwiększało ryzyko wprowadzania niespójności danych do systemu.  Generowało to dodatkowe koszty i nie pozwalało usprawniać procesów decyzyjnych w spółce i skoncentrować się na wzroście produkcji. W miarę upływu lat, stosowane rozwiązania stały się niewystarczające i nieefektywne. Kierownictwo firmy podjęło decyzję o ujednoliceniu funkcjonowania poszczególnych działań firmy w ramach pakietu aplikacji QAD. Celem projektu było wdrożenie nowego rozwiązania obsługującego produkcję, który miał przyczynić się do pełnej automatyzacji procesów i wyręczyć pracowników w  czasochłonnych procesach rejestrowania transakcji.

Główną potrzebą firmy było połączenie wszelkich obszarów jej funkcjonowania w jedną całość i stworzenie spójnego środowiska umożliwiającego analizę i podejmowanie decyzji biznesowych.

Sprawdzona metodologia

Przygotowanie procedur zajęło 7 miesięcy i po starannych testach osiągnięto finalny sukces wdrożeniowy Ze względu na rozległość funkcjonalności systemu w zakładzie, ze strony ZPC Otmuchów w projekcie brały udział osoby ze wszystkich działów –  technologii, zaopatrzenia,  księgowości i sprzedaży, oraz nadzór informatyków.

– W firmach z branży spożywczej, takich jak ZPC Otmuchów, najistotniejszy jest obszar identyfikowalności i sposobu rozliczania. QAD daje szerokie możliwości na tym polu, ponieważ posiada system dedykowany firmom produkcyjnym – mówi Krzysztof Dziewicki, wiceprezes ZPC Otmuchów.

Wdrożenie przebiegło w planowany sposób i zakończono je pomyślne w obrębie wszystkich obszarów, takich jak sprzedaż, księgowość czy zaopatrzenie. Wdrożone moduły pokryły praktycznie wszystkie obszary działania firmy, z wyłączeniem kadr i płac.

Uczestniczyli w nim kluczowi menedżerowie działający w ramach metodologii QAD, wykorzystując najlepsze praktyki biznesu dedykowane dla branży spożywczej.

– QAD zaangażowało we wdrożenie wiele osób, odpowiedzialnych za jego kluczowe obszary. W projekcie uczestniczyli zarówno konsultanci techniczni jak i eksperci z zakresu poszczególnych obszarów projektu takich jak zaopatrzenia oraz księgowości – powiedział Andrzej Łuszcz, odpowiedzialny za techniczną obsługę projektu po stronie ZPC Otmuchów.

Trzykrotny wzrost zatrudnienia z ciągle aktywnym systemem

Po 3 latach widać wymierne korzyści z wdrożenia  – dane firmy są spójne, przekazywane i księgowane w prosty sposób. Co więcej, w ciągu trzech lat funkcjonowania systemu przedsiębiorstwo rozrosło się w ogromnym tempie. Z 200 osobowej firmy zakłady Otmuchów przeobraziły się w 750 osobowy zakład produkcyjny, a system radzi sobie z takimi zmianami, co świadczy o jego dużej  elastyczności. Pomimo to, firma myśli o jego ulepszaniu i modyfikowaniu.

– Nowe środowisko stwarza szanse dalszej modyfikacji i rozwijana elementów systemu. W zeszłym roku zastąpiono wielooddziałowość wielozakładowością, a w roku bieżącym planujemy wdrożyć moduł obsługujący kody kreskowe. Atrakcyjne wydają się także funkcjonalności nowej wersji – zamierzamy stale podnosić użyteczność naszego rozwiązania – mówi Andrzej Łuszcz z ZPC Otmuchów.

Fakty:

 • Firma: ZPC Otmuchów
 • Przemysł: spożywczy
 • Aplikacja QAD: QAD Enterprise Applications, eB2
 • Siedziba: Otmuchów
 • Liczba użytkowników: 115
 • Baza danych: Progress
 • Okres wdrożenia: 7 miesięcy
 • Platforma sprzętowa: IBM xSERIES

Korzyści:

 • Integracja rozproszonych systemów
 • Szczegółowa informacja o procesach
 • Spójny przepływ danych
 • Automatyzacja podstawowych procesów w firmie
 • Silne wsparcie procesu produkcji
 • Usprawnienie identyfikowalności i sposobu rozliczania produkcji oraz pozostałych operacji
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu