Work Express w czołówce listy wyników audytu ZAPT

Agencja pracy tymczasowej Work Express otrzymała 497 z 512 możliwych punktów w audycie dokonanym przez ZAPT (Związek Agencji Pracy Tymczasowej). Stanowi to 97,07% zgodności ze stawianymi agencjom pracy tymczasowej wymaganiami. Wyniki audytu potwierdziły wysokie normy stosowane przez firmę, zarówno we współpracy z Klientami jak i Kandydatami.

Wprowadzanie i kontrola standardów polskiego rynku pracy tymczasowej to efekt rozwoju rynku. Praca tymczasowa coraz bardziej zyskuje w Polsce na popularności – w 2008 r. liczba pracowników tymczasowych przekroczyła pół miliona, choć liczba ta nadal jest niewielka w porównaniu np. z Wielką Brytanią. Równolegle ze wzrostem liczby pracowników tymczasowych rośnie liczba powstających na rynku agencji zatrudnienia. Na początku października 2008 r. w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia zarejestrowanych było już 2151 agencji pracy tymczasowej.

„Na polskim rynku istnieje wiele agencji pracy tymczasowej. Zanim jednak zdecydujemy się na jedną z nich, warto ją wcześniej sprawdzić. Dobrze jest porozmawiać z przedstawicielami innych firm, które korzystają z jej usług. Przede wszystkim trzeba jednak dowiedzieć się na jakich zasadach odbywa się współpraca z Agencją i czy pracownicy przez nią dostarczani zatrudniani są zgodnie z prawem i mają zapewnione wszelkie świadczenia. Dla nas ważne jest, aby wszyscy nasi pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę. Nie tylko chroni to pracownika, ale także gwarantuje, że osoby z nami współpracujące będą lojalne i rzetelne.” – podsumowuje Dariusz Lamot, Prezes Zarządu Work Express.

Wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie ZAPT-u podkreśliły mocne strony Agencji, takie jak duży potencjał pracowników, otwartość na zmiany i nowości – co ma duże znaczenie przy rozwijającym się rynku. Atutem Work Express jest również silne wsparcie działań Agencji narzędziami IT. Zarząd zdecydował się także na wdrożenie systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008. Dodatkowo Agencja regularnie przeprowadza badania satysfakcji i potrzeb swoich Klientów, tak by na bieżąco móc poznawać i reagować na ich oczekiwania.

Nawiązując współpracę z agencją pracy tymczasowej warto wiedzieć, czego należy od niej oczekiwać i wymagać. Najlepsze agencje stale poszukują rozwiązań mających usprawnić ich działalność. Jedną z metod jest systematyczne przeprowadzanie ankiet badających poziom satysfakcji klientów firmy. Wyniki takiej ankiety przeprowadzonej przez firmę Work Express pod koniec 2008 roku wskazują na elementy, które zdaniem klientów wpływają na wybór agencji. Są to: łatwość kontaktu z agencją i szybkość reagowania na zmieniające się potrzeby, stała dyspozycyjność koordynatorów, rozwiązania IT usprawniające pracę agencji (w tym na przykład e-maile i smsy informacyjne rozsyłane do pracowników). Warto również zwrócić uwagę na kwestie formalno – prawne, np. czy agencja zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę (gwarancja wszelkich świadczeń socjalnych).

Przed podjęciem współpracy z agencją pracy tymczasowej warto sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, bądź jest zrzeszona w odpowiednich stowarzyszeniach regulujących jej działanie. Rejestr certyfikowanych agencji znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Jeśli agencja wysyła pracowników za granicę, trzeba sprawdzić, czy posiada odpowiednie umowy regulujące jej działalność w innych krajach oraz czy zapewnia pracownikom dokumenty legalizujące zatrudnienie (np. w Niemczech jest to tzw. dokument E101 i za pracę bez niego grożą wysokie grzywny).

Warto też dodać, że w odniesieniu do Kandydatów agencja nie ma prawa pobierać opłat z tytułu samego poszukiwania pracy. Wszelkie kaucje i opłaty przedwstępne są zabronione. Agencja jest również zobowiązana do dostarczenia pracownikowi podpisanej przez obie strony umowy – przed rozpoczęciem pracy lub, w wyjątkowych przypadkach, zaraz po jej rozpoczęciu. Agencja powinna ponadto gwarantować zgodność warunków oferty z zapisami umowy oraz terminowość rozliczeń. W przypadku pracy za granicą, agencja może wystąpić do pracownika jedynie o zwrot kosztów związanych z samym skierowaniem do pracy. Wszystkie te kwestie muszą być jednak jasno określone we wcześniej sporządzonej umowie.

Korzystanie z certyfikowanej agencji zapewnia szereg korzyści, przede wszystkim w zakresie opieki prawnej. Podpisując certyfikat, agencja zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych, wywiązywania się ze świadczeń socjalnych określonych przez obowiązujące przepisy i gwarantuje pełną informację. Dobra agencja gwarantuje również stałość pracy, zapewniając niski poziom rotacji delegowanych pracowników.

Agencje pracy tymczasowej zrzesza Związek Agencji Pracy Tymczasowej (ZAPT). W listopadzie 2008 roku Związek wprowadził standard ZAPT, który określa i reguluje działalność agencji. Związek systematycznie przeprowadza audyty i ma uprawnienia do stosowania sankcji wobec agencji niestosujących się do jego standardu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu