Więcej za mniej – maksymalny efekt optymalnym kosztem

przez | 17/06/2009

IBM przedstawił rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów w obszarze modernizacji systemów i konsolidacji poszczególnych komponentów infrastruktury IT  stosowanych w najbardziej innowacyjnych bankach w Polsce i w Europie. 

„Obecnie sytuacja rynkowa zmusza firmy i instytucje finansowe do zmiany sposobu prowadzenia działalności biznesowej.” – mówi Andrzej Gibas, Dyrektor Sprzedaży do Sektora Finansowego, IBM Polska. „W odniesieniu do ich sukcesu na rynku w dalszym ciągu istotne są aspekty związane z obsługą klienta, (ang. „Customer experience managment.”) Niemniej, firmy i instytucje finansowe poszukują takich sposobów działania, aby uzyskać więcej za mniej. Jest to zatem dogodny czas do realizowania projektów reorganizacyjnych  i transformacyjnych.” – podkreśla Andrzej Gibas.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez IBM Institute for Business Value1 90% menedżerów z instytucji finansowych i przedstawicieli rządowych uważa, że dotychczasowy poziom osiąganej przez przedsiębiorstwa zyskowności należy do przeszłości. W czasach radykalnej restrukturyzacji instytucje sektora finansowego muszą dostosować się do niższych marż i postawić na specjalizację oraz świadczyć usługi, które najbardziej cenią ich klienci zamiast oferować pełną obsługę w ramach jednej organizacji.

„W obliczu postępującego załamania gospodarczego na globalnych rynkach finansowych, polski sektor finansowy stanął przed wyzwaniem  przeprowadzenia procesów optymalizacji kosztów, w odróżnieniu od szybkiego cięcia wydatków, które narażają przedsiębiorstwo na redukcję jego potencjału produkcyjnego.” – dodaje Andrzej Gibas.

W odpowiedzi na wzrastającą potrzebę firm z sektora finansowego w obszarze optymalizacji kosztów, IBM oferuje pomocne narzędzia i metodologię. Kluczowym rozwiązaniem  w obszarze optymalizacji procesów  proponowanym przez IBM jest „IBM Core System Transformation”. Według szacunków firmy, systemy informatyczne obsługujące podstawową działalność firmy, tzn.: udzielane klientom lokaty, kredyty hipoteczne czy pożyczki gotówkowe (ang. core systems) mogą stanowić obecnie ponad 50 procent udziału  w kosztach banku, który stale rośnie. W celu zwiększenia korzyści banku i tym samym zmniejszenie o 20%  wydatków, możliwe jest zrealizowanie oszczędności w poszczególnych obszarach IT.

Dynamiczna Infrastruktura IT

Instytucje finansowe mogą realizować oszczędności w szeroko rozumianej infrastrukturze informatycznej dzięki podwyższaniu standardów zarządzania, poprzez: kontrolę stanu poprawności infrastruktury i ocenę gotowości, wirtualizację, pełną gamę usług informatycznych zapewniających wysokie bezpieczeństwo, odporność i dostępność. Wykorzystanie rozwiązań energooszczędnych pozwala ograniczyć koszty sprzętu nawet o 70%,  koszty serwisowania i infrastruktury nawet o 50%, a jednocześnie zmniejszyć emisję CO2. Energooszczędność zwiększa tym samym niezawodność działania, upraszcza procesy i optymalizuje obciążenia obliczeniowe.

SOA, czyli Architektura Zorientowana na Usługi

Budowa systemów informatycznych w oparciu o postulaty Architektury Zorientowanej na Usługi SOA (Service Oriented Architecture) – daje większą elastyczność i lepsze wykorzystanie istniejących elementów systemu informatycznego firmy.

Usługi biznesowe

Uproszczenie sposobów działania to optymalizacja procesów biznesowych. Instytucje finansowe powinny oczekiwać od swoich dostawców IT: strategicznych usług konsultingowych, doradztwa w dziedzinie przebudowy procesów, oprogramowania wspomagającego automatyzację, pracę grupową, integrację czy realizującego koncepcję elektronicznego obiegu procesów biznesowych, czy wizję biura bez papieru (ang. paperless office). Firma IBM oferuje Zestawy Modeli Branżowyuch (Industry FrameWork), których wykorzystanie może znacznie skrócić i uprościć wdrożenie nowych produktów i usług – a w konsekwencji być źródłem oszczędności.

Usługi Outsourcingu Strategicznego

Dostawcy rozwiązań informatycznych – dzięki outsourcingowi, off-shoringowi i globalnej integracji mogą być także pomocni przy projektach restrukturyzacji i redukcjach kadrowych. Mogą udostępniać outsourcing infrastruktury, aplikacji czy całych procesów biznesowych. Instytucje finansowe powinny zatem sięgać po zasoby w dowolne miejsce globu i na żądanie, wykorzystując bardziej elastyczną architekturę techniczną, centralizując kluczowe kompetencje.

IBM Global Financing

W obszarze finansowania rozwiązań IT należy domagać się nowoczesnych rozwiązań: ceny za wykorzystaną moc, leasing zwrotny i inne kompleksowe usługi finansowe.