Rynki surowcowe odzyskują zaufanie inwestorów

W surowce, akcje, a może papiery dłużne? To pytanie zadają sobie zapewne powracający do funduszy inwestorzy. Zarządzający Union Investment TFI podpowiadają, w jakie fundusze warto dziś inwestować na najbliższe 6 do 12 miesięcy. Wiele zależy od horyzontu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka.

Dla ostrożniejszych Towarzystwo poleca subfundusz UniKorona Pieniężny. W ocenie zarządzających w perspektywie pół roku subufundsz ma szansę uzyskać stopę zwrotu wyższą od lokat w instrumenty rynku pieniężnego. A stanie się to dzięki zyskom wynikającym ze spadku rentowności bonów skarbowych. To także bezpieczna alternatywa dla innych inwestycji w obliczu możliwych dalszych wahań na światowych rynkach finansowych.

Bieżąca zmienność instrumentów akcyjnych i cen surowców może się okazać pozytywną informacją dla inwestorów, którzy w zamian za wyższe ryzyko mogą w perspektywie 9-12 miesięcy osiągnąć wysoką stopę zwrotu. Narzędziem do tego są m.in. dwa subfundusze akcyjne dostępne pod parasolem Union Investment. UniAkcje: Nowa Europa na szansę zyskać przede wszystkim na potencjalnym wzroście cen spółek surowcowych w okresie wychodzenia światowej gospodarki z recesji. – Odreagowanie wcześniejszych spadków przekłada się na większe wzrosty cen akcji na rynkach emerging markets w porównaniu do rynków wysokorozwiniętych. Zwłaszcza wśród spółek surowcowych – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

Drugim subfunduszem, który w najbliższych 9-12 miesiącach ma szansę osiągnąć dobre wyniki jest UniAkcje: Małych i Średnich Spółek. Poprawa nastrojów na giełdach światowych oraz wzrost zaangażowania w akcje inwestorów instytucjonalnych przyczynia się istotnie do wzrostów na warszawskiej giełdzie. Liderami tych wzrostów w bieżącym roku są właśnie fundusze małych i średnich spółek. – Ceny akcji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce odnotowały w 2008 roku większe spadki od dużych spółek. W okresie odbicia na światowych giełdach to właśnie one w największym stopniu odreagowują wcześniejsze spadki  – mówi Ryszard Rusak.

Do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa zarządzający Union Investment TFI niezmiennie polecają specjalistyczny fundusz otwarty UniWIBIDSFIO. Potwierdzeniem tego jest stabilna stopa zwrotu (wyższa od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego WIBID-u) oraz wysoka płynność inwestycji. Dodatkowo, jak typują zarządzający Union Investment TFI, wzrost poziomu inflacji w ostatnich trzech miesiącach będzie skutkował ostrożniejszym obniżaniem poziomu stóp procentowych w Polsce w relacji do poziomu stóp w innych krajach, co przełoży się na dobre wyniki funduszu w najbliższych sześciu miesiącach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu