Reumatologia 2009 – Nowe Perspektywy

19 czerwca 2009r. w Warszawie, rozpocznie się IV konferencja medyczna z cyklu: „Kogo leczyć, jak finansować?”. Będzie ona poświęcona nowym perspektywom w reumatologii. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, Władysław Sidorowicz oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Organizatorem cyklu jest Piotr Rykowski, dyr. firmy Communication Alliance.

Najważniejszym tematem piątkowej konferencji, będą Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP) – wzorowane na brytyjskim rozwiązaniu, pozwalające na efektywniejsze rozliczanie świadczeń w systemie ochrony zdrowia oraz koordynację działań poszczególnych instytucji w leczeniu pacjentów wymagających podobnej z klinicznego punktu widzenia opieki. Profesor dr hab. Witold Tłustochowicz – znany klinicysta oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, omówi proponowane zmiany w zakresie reumatologii do wprowadzenia w JGP. Najczęściej popełniane błędy i problemy w rozliczaniu świadczeń w reumatologii przedstawi dr Jacek Bozio, wybitny ekspert z zakresu rynku medycznego, dyrektor zarządzający Kancelarii Doradczej R.P. Janiszewski. Omówiony zostanie także m.in. najnowszy rejestr pacjentów z chorobami reumatycznymi. – Rejestr na pewno jest sporym sukcesem NFZ, wymaga jednak pewnych poprawek – mówi Piotr Rykowski, dyrektor Communication Alliance i organizator konferencji.

Moderatorem spotkania będzie pani Edyta Grabowska-Woźniak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej NFZ. Patronat naukowy nad konferencją objęła Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 19.06.2009 roku w Warszawie godz. 11.30-16.30, Sheraton Warsaw Hotel ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa. Sala na parterze, Sale C, D, E. Wstęp wolny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu