Oświadczenie firmy Prymat

Decyzję Urzędu Patentowego o unieważnieniu rejestracji znaku towarowego Kucharek z 1996 roku uznajemy za wadliwą. Nie zgadzamy się z nią i będziemy się od niej odwoływać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Swoją decyzją Urząd Patentowy naruszył szereg przepisów prawa administracyjnego, do których przestrzegania był zobowiązany. Urząd nie zastosował się także do wytycznych zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przekazującym sprawę rejestracji znaku towarowego Kucharek z 1996 roku do ponownego rozpatrzenia. Co więcej, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem został utrzymany przez Naczelny Sąd Administracyjny, co oznacza, że Urząd Patentowy nie zastosował się również do wyroku tego Sądu.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z marca 2006 r. wyraźnie powiedziano, że znaki towarowe Kucharek oraz Vegeta nie są do siebie podobne w stopniu mylącym. Sąd zauważył również, że klient kupujący produkty oznaczone znakiem towarowym Kucharek oraz Vegeta jest klientem uważnym, spostrzegawczym i rozróżniającym nazwy produktów.

Dla firmy Prymat spór z producentem przyprawy Vegeta został zakończony w postępowaniu przed sądem powszechnym wyrokiem Sądu Najwyższego, który dwukrotnie badał sprawę i w pełni oddalił zarzuty firmy Podravka wobec firmy Prymat. Sąd Najwyższy podzielił pogląd Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego, że firma Prymat nie naruszyła zasad uczciwej konkurencji. Oznacza to, że Podravka nie może żądać od Prymatu zadośćuczynienia finansowego i/lub wycofania z rynku przyprawy uniwersalnej Kucharek. Wyrok Sądu Najwyższego ma charakter ostateczny i wiążący.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu