Nowi członkowie, w tym wiceprezes polskiego banku, w Radzie Dyrektorów Visa Europe

Czołowy europejski system płatniczy Visa Europe, w czasie posiedzenia Rady Dyrektorów w Stambule, poinformował o wyborze sześciu nowych członków Rady.

Sześciu nowych członków Rady Dyrektorów Visa Europe to:

 • Alessandro Seralvo, wiceprezes Cornèr Banca (Szwajcaria)
 • Kjell Hedman, przewodniczący Rady Visa Szwecja
 • Wojciech Papierak, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A. (Polska)
 • Javier Celaya, dyrektor ServiRed S.A. oraz dyrektor ds. obsługi konsumentów Caja Madrid (Hiszpania)
 • Jose San Juan dyrektor ds. produkcji kart Abbey National plc (Wielka Brytania)
 • António Ramalho, prezes UNICRE, Instituição Financeira de Crédito S.A, (Portugalia).

Do Rady został również dokooptowany Jan Lidén, reprezentujący Swedbank – jako członek nie pełniący funkcji wykonawczych; w trakcie pierwszego posiedzenia Jan Lidén został wybrany nowym przewodniczącym Rady Dyrektorów.

Prezes Visa Europe, Peter Ayliffe, powiedział: “Cieszę się, mogąc powitać sześciu nowych członków Rady Dyrektorów Visa Europe. Jestem przekonany, że dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu, wzmocnią oni organizację Visa Europe i pomogą nam w realizacji strategii zastępowania gotówki płatnościami elektronicznymi”.

Rada Dyrektorów, która reprezentuje 4600 instytucji członkowskich zajmuje się w organizacji Visa Europe takimi sprawami, jak ustalanie strategii, budżetu oraz operacyjnych planów działania. W skład Rady wchodzi 19 Dyrektorów, którzy są wybierani lub mianowani przez banki członkowskie Visa Europe. W Radzie Dyrektorów Visa Europe zasiada również dwóch członków o kompetencjach wykonawczych (ang. executive directors) reprezentujących zarząd Visa, a także niezależny zastępca przewodniczącego.

W tym roku skład Rady został odnowiony poprzez wybór sześciu nowych Dyrektorów w głosowaniu instytucji członkowskich. W tym gronie znalazł się Wojciech Papierak, członek zarządu PKO Banku Polskiego, który będzie dodatkowo reprezentował potrzeby i interesy grupy z subregionu, głównie złożonego z tzw. „nowych” państw członkowskich Visa Europe: Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier.

„Po raz pierwszy przedstawiciel polskiego banku członkowskiego Visa Europe został wybrany na tak kluczową funkcję w strukturze zarządzania Visa Europe, co odzwierciedla rosnące znaczenie polskich instytucji finansowych wśród 4600 instytucji członkowskich Visa Europe” – stwierdził Peter Ayliffe, prezes Visa Europe.

Peter Ayliffe złożył życzenia pomyślności i podziękował za dotychczasową działalność ustępującym członkom Rady Dyrektorów. Są to:

 • Francisco Castells Delgado – dyrektor ServiRed oraz dyrektor BBVA (Hiszpania)
 • Spyros Filaretos – Alpha Bank (Grecja)
 • Friedrich Kadrnoska – UniCredit Group (Włochy)
 • Richard Banks – Bradford and Bingley (Wielka Brytania)
 • Godelieve Mostrey – członek zarządu oraz dyrektor ds. operacyjnych Fortis Bank (Belgia).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu