Nagrody dla najzdolniejszych uczniów

W środę 17 czerwca, o godz. 11.00 (Aula VIII LO im. Władysława IV, ul. Jagiellońska 38) odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodowych oraz wręczenie Honorowych Certyfikatów WARS i SAWA.

W wydarzeniu udział wezmą: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Włodzimierz Paszyński oraz Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik.

Po raz trzeci nagrody zostaną wręczone 102 laureatom i finalistom 32 olimpiad, konkursów i turniejów przedmiotowych i zawodowych. Z uczniami pracowało 71 nauczycieli, z 27 szkół ogólnokształcących i technicznych. Na uroczystość zaproszeni zostali uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, radni m.st. Warszawy, burmistrzowie i naczelnicy dzielnicowych Wydziałów Oświaty i Wychowania.

Honorowe Certyfikaty WARS i SAWA to jeden z elementów Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Głównym celem przyznawania certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu