ZWZA ATM Grupy zdecydowało o wyższej dywidendzie

W dniu 15 czerwca 2009 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupy – największego niezależnego producenta programów telewizyjnych – zdecydowano o wypłacie dywidendy w wysokości 0,16 zł na jedną akcję (wobec planowanych 0,12 zł). Zarząd spółki przeznaczy na ten cel 95% zysku jednostkowego za 2008 rok, czyli 13,76 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, natomiast dzień wypłaty przypada na 14 lipca 2009 roku.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupy – oprócz decyzji o wypłacie dywidendy – zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej i zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM, a także udzielono absolutorium władzom spółki. ZWZA uchwaliło ponadto nowy regulamin Rady Nadzorczej.

„Decyzja o wypłacie niemal 100% zysku jednostkowego w formie dywidendy potwierdza stabilną pozycję finansową spółki. Ugruntowana sytuacja rynkowa ATM Grupy i konsekwentnie realizowany plan rozwojowy sprzyja wypłacie dywidendy. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowa strategia będzie nadal przynosić zyski, którymi ATM Grupa będzie mogła dzielić się z akcjonariuszami” – mówi Tomasz Kurzewski, prezes zarządu ATM Grupy.

W 2009 roku producent będzie kontynuował program rozwojowy, w tym przede wszystkim dalszą konsolidację rynku, a także inwestycje w infrastrukturę techniczną, nie tylko w celu zwiększenia własnych zdolności produkcyjnych, ale również świadczenia usług okołoprodukcyjnych dla innych podmiotów rynku producenckiego.

Jeszcze w tym roku ATM Grupa planuje:

  • budowę studia telewizyjnego w Warszawie;
  • budowę miasteczka filmowego w Bielanach Wrocławskich;
  • rozpoczęcie współpracy przy międzynarodowych koprodukcjach.

W ramach działań akwizycyjnych – mających na celu umacnianie pozycji rynkowej – w latach 2007-2009 ATM Grupa:

  • nabyła 100% udziałów Profilmu. W ramach umowy ATM Grupa przejęła także Agencję Usług Telewizyjnych – spółkę zależną Profilmu – zajmującą się wynajmem sprzętu oraz świadczącą usługi postprodukcyjne (2007);
  • kupiła 75% udziałów Studia A – specjalizującego się w produkcji seriali telewizyjnych (2007);
  • wraz z Agorą utworzyła spółkę A2 Multimedia, zajmującą się produkcją i dystrybucją formatów wideo udostępnianych przez Internet (2008);
  • zawarła umowę nabycia 100% udziałów MT Art – firmy specjalizującej się w produkcji seriali telewizyjnych oraz filmów fabularnych (2008);
  • nabyła 100% udziałów spółki Baltmedia, producenta serialu „Ojciec Mateusz” (2009).

ATM Grupa systematycznie realizuje politykę dywidendy. W 2007 roku spółka zdecydowała o wypłacie 25% zysku jednostkowego netto za 2006 rok tj. 0,056 zł na jedną akcję (po uwzględnieniu splitu akcji), natomiast w 2008 roku zarząd przeznaczył na ten cel 50% zysku skonsolidowanego, co stanowi 12 mln zł, tj. 0,14 zł na jedną akcję.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu