Urząd Patentowy wydaje korzystną decyzję dla Podravki, klienta kancelarii Baker & McKenzie

Korzystna dla Podravki decyzja zapadła w środę, 10 czerwca w Warszawie przed Urzędem Patentowym. Urząd Patentowy potwierdził, że producent przyprawy Kucharek – firma Prymat, działała w złej wierze zgłaszając do rejestracji w 1996r. znak towarowy przedstawiający front niebieskiego opakowania przyprawy Kucharek. Urząd Patentowy podzielił argumenty firmy Podravka, ze znak firmy Prymat łudząco przypominał niebieskie opakowanie przyprawy Vegeta, ówczesnego lidera rynkowego.

Sprawa miała swój początek w roku 1999, kiedy producent Vegety wystąpił do Urzędu Patentowego o unieważnienie znaku firmy Prymat ze względu na fakt, że znak Prymatu w postaci frontu niebieskiego opakowania przyprawy Kucharek wykazywał istotne podobieństwa (wykorzystanie identycznego koloru, umieszczenie postaci kucharza i warzyw w tych samych miejscach opakowań), mogące wprowadzić w błąd konsumentów, co do pochodzenia przypraw, z opakowaniem niebieskiej Vegety. Sprawa unieważnienia znaku firmy Prymat była już przedmiotem odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wcześniej, w 2008 roku, zajmujący się rejestracją wspólnotowych znaków i wzorów towarowych Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM – The Office of Harmonisation of the Internal Market) również uznał, że znak firmy Prymat w postaci frontu niebieskiego opakowania przyprawy Kucharek jest zbytnio podobny do zarejestrowanego wcześniej przez chorwacką spółkę Podravka znaku towarowego przedstawiającego front niebieskiego opakowania przyprawy Vegeta.

„Decyzja Urzędu Patentowego potwierdza, że nasz klient słusznie od 10 lat zabiegał o to, by chronić znak towarowy będący jego własnością. Być może dzięki takiemu rozstrzygnięciu inne firmy w przyszłości powstrzymają się przed nadmiernym upodobnianiem swoich nowych produktów do tych, które już są obecne na rynku”, powiedział reprezentujący Podravkę Marcin Fijałkowski z kancelarii Baker & McKenzie.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu