Selena – rozwój dzięki innowacjom

przez | 16/06/2009

Selena SA – spółka z Grupy Selena, prowadzącego działalność na całym świecie holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej – poszerza portfolio produktów oferowanych pod marką Tytan. Firma wprowadziła na rynek nowoczesne systemy zamocowań Tytan Fixing Systems oraz linię klejów do płytek GEA. Dzięki nowym produktom Selena chce wzmocnić swoją pozycję na rynku polskim i zdobyć kolejne grupy klientów.

Rozszerzanie oferty produktowej stanowi jeden z kluczowych elementów strategii Grupy Selena ogłoszonej podczas debiutu giełdowego w kwietniu 2008. Innowacje i wdrożenia nowych produktów umożliwiają Selenie dalszy rozwój na rynkach, na których firma osiągnęła wysokie udziały w sprzedaży innych grup asortymentowych, np. pian poliuretanowych do montażu okien i drzwi oraz uszczelniaczy. Rozwój oferty to także skuteczne narzędzie walki z kryzysem, o czym świadczą wyniki Grupy uzyskane w I kwartale 2009. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 8,2 mln zł (z 94 mln w I kwartale 2008 do 102 mln w analogicznym okresie 2009), a zysk netto wyniósł 9,05 mln zł (w porównaniu ze stratą 2,5 mln zł w I kwartale 2008). Wyniki te to m.in. efekt wzmocnienia pozycji Seleny na rynku polskim dzięki wdrożeniu dociepleń Tytan EOS i mas bitumicznych.

„Rozbudowa oferty produktowej Seleny odbywa się zarówno w oparciu o własną działalność badawczo-rozwojową, jak i przez akwizycje. Przykładem rozwoju opartego na przejęciach było nabycie dwóch zakładów produkcyjnych w Krzeszowicach i Lubinie, wytwarzających produkty do systemów dociepleń, wyroby do osadzania płytek ceramicznych oraz zaprawy murarskie i klejowe. W zakładach tych produkowana jest m.in. nowa linia klejów do płytek GEA marki Tytan, która od kwietnia dostępna jest na polskim rynku. Wdrożenia nowych grup produktowych poprzedzone są badaniami rynku oraz analizą potrzeb konsumenckich. Istotnym kryterium jest także możliwość wykorzystania istniejących już kanałów Seleny do dystrybucji nowych produktów” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA.

Kolejną nowością, która z dużym sukcesem zadebiutowała podczas tegorocznych kieleckich targów PSB, jest linia zamocowań Tytan Fixing Systems obejmująca 7 grup produktowych o szerokim spektrum zastosowań. Tytan Fixing Systems oferuje najnowocześniejsze na rynku polskim rozwiązania – np. wyjątkowo wytrzymałe kołki z nylonu oraz kotwy chemiczne Evolution na bazie żywic hybrydowych.

Równolegle z rozwojem oferty krajowej Selena rozbudowuje portfel produktów oferowanych przez spółki zależne za granicą. W I kwartale 2009 Grupa Selena wdrożyła na rynkach Europy Centralnej innowacyjny klej poliuretanowy Tytan Professional Styro 753 do montażu płyt styropianowych podczas ocieplania budynków, który w Polsce znany jest pod nazwą Tytan EOS. Klej Tytan Styro 753 sprzedawany jest w Rumunii, Czechach, na Węgrzech, Słowacji oraz w Bułgarii. Działania związane z wprowadzeniem produktu wspiera akcja promocyjna prowadzona w punktach sprzedaży. Jeszcze w tym roku planowane jest wdrożenie linii zamocowań Tytan Fixing Systems na wybranych rynkach zagranicznych.