Informatyka Społeczna

Informatyka a humaniści

Dzisiejsi studenci wiedzą, jak ważna jest umiejętność dostosowywania się do zaistniałych sytuacji. I nie chodzi tu tylko o życie prywatne, lecz także naukowe. W chwili obecnej w Polsce około 20% studentów decyduje się na dwa kierunki. Niemniej wiedza zdobywana w dwóch dziedzinach, niekoniecznie ze sobą związanych, jest trudna do wykorzystania w jednym celu. Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnych studentów, którzy chcą łączyć wiedzę humanistyczną i wiedzę techniczną, należy brać pod uwagę nauczanie wykorzystywania wynalezionych już technologii w kontekście zagadnień z zakresu psychologii, socjologii czy kulturoznawstwa. Nowy kierunek studiów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych – Informatyka Społeczna – staje się takim rozwiązaniem. Osoby potrafiące połączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o zapotrzebowaniach społecznych staną się prawdziwymi innowatorami społecznymi, którzy będą mogli odnieść sukces w projektach informatyczno-społecznych.

Informatyka Społeczna – nowy kierunek studiów w PJWSTK

Dla osób zainteresowanych Informatyką Społeczną rozwiązanie przynosi Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, która od roku akademickiego 2009/2010  oferuje studia magisterskie uzupełniające w tej dziedzinie.

Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne i komunikacyjne. Dziś można informatykę społeczną rozumieć jako interdyscyplinarny obszar badań na przecięciu informatyki i nauk społecznych.

Rekrutacja, czas trwania, uzyskany tytuł

Aby było jeszcze bardziej atrakcyjnie, pierwszy rok studiów na Informatyce Społecznej jest bezpłatny dla 32 najlepszych kandydatów. Studia są opłacane przez grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kandydaci na studia na Informatyce Społecznej będą przyjmowani na podstawie rozmów kwalifikacyjnych. Komisja Rekrutacyjna będzie przykładała szczególną wagę do przebiegu studiów i ocen kandydata, uwzględniając jego zainteresowania informatyką oraz nowoczesnymi technologiami Internetowymi.

Program studiów

Kierunek studiów magisterskich uzupełniających Informatyka Społeczna jest skierowany głównie do absolwentów studiów licencjackich z zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, biologii, politologii i pokrewnych kierunków. Studenci mają szanse nabycia praktycznych umiejętności, które pozwolą sprawnie tworzyć produkty i rozwiązania oraz nadzorować ich powstawanie uwzględniające złożone procesy społeczne i kontekst kulturowy. Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w połączeniu z wiedzą z różnych dziedzin będzie dawało absolwentom przewagę na rynku pracy.

Metodyka nauczania, zakres tematyczny i materiały dla poszczególnych przedmiotów zostały przygotowane od podstaw, uwzględniając z jednej strony profil przyszłych studentów, a z drugiej strony oczekiwania partnerów biznesowych i potencjalnych pracodawców. Nowoczesne technologie zostaną przedstawione od strony ich praktycznych zastosowań i umieszczone w kontekście nauk społecznych.

Podczas układania programu studiów duży nacisk został położony na zbalansowanie humanistycznych i technicznych aspektów informatyki społecznej. Dobór przedmiotów i ich umiejscowienie w toku studiów umożliwia realizowanie przez studentów na kolejnych semestrach studiów coraz ciekawszych projektów, także we współpracy z firmami.

Co potem – miejsca pracy, przyszłość absolwenta

Absolwent Informatyki Społecznej będzie potrafił w twórczy sposób rozwiązywać skomplikowane problemy na styku: człowiek, społeczeństwo a systemy informacyjne, a także projektować i przeprowadzać badania społeczne i przygotowywać prognozy z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi informatycznych.  Połączenie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i informatyki umożliwi także najbardziej twórczym absolwentom założenie własnych firm oferujących usługi Internetowe. Sukces w takich projektach odniosą prawdziwi innowatorzy społeczni, umiejący łączyć wiedzę techniczną z pomysłami i wiedzą o zapotrzebowaniach społecznych. Dla nich studia na Informatyce Społecznej są najbardziej właściwym wyborem.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu