Biznes w Wielkopolsce mówi jednym głosem

W Wielkopolsce powstał nowy tytuł prasowy adresowany do przedstawicieli biznesu. Pierwszy numer magazynu „Głos Biznesu – Magazyn Wielkopolskiej Przedsiębiorczości” ukazał się w nakładzie 3 500 egzemplarzy. W pierwszych dniach czerwca premierowe egzemplarze trafiły na biurka wyselekcjonowanej grupy czytelników. „Głos Biznesu” jest projektem współtworzonym przez sześć czołowych organizacji zrzeszających wielkopolskich przedsiębiorców.

Tytuł jest inicjatywą, której nadrzędnym celem jest integracja środowisk biznesowych w Wielkopolsce. Działania i wspólne projekty wielkopolskich przedsiębiorców to jeden z tematów poruszanych na łamach pisma. „Głos Biznesu” ma również promować innowacyjne rozwiązania, wspierać ciekawe projekty kulturalne i naukowe. Autorzy tekstów – osoby, które często same są aktywne biznesowo, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Innowacyjna formuła „Głosu Biznesu” ma swoje odzwierciedlenie również w formie czasopisma, które łączy estetyczną, nowoczesną szatę graficzną z dobrą publicystyką i profesjonalnym dziennikarstwem.

„ Nasz projekt ma prowadzić do efektywnego współdziałania samorządu gospodarczego regionu. Na łamach „Głosu Biznesu” prezentowane będą najlepsze firmy i organizacje biznesowe z Wielkopolski. Docelowo magazyn będzie platformą prezentującą puls życia biznesowo-gospodarczego, między innymi poprzez relacje z najważniejszych wydarzeń. W przyszłości ma stać się prawdziwym głosem wielkopolskiej przedsiębiorczości, głosem wyraźnym i słyszalnym w całym kraju.” – mówi Anna Lisewska, dyrektor Wielkopolskiej Loży Business Centre Club, zasiadająca w radzie redakcyjnej „Głosu Biznesu”.

Twórcami projektu są organizacje od lat prężnie działające na obszarze Wielkopolski: Business Centre Club – Loża Wielkopolska, Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze (DWK), Lech Business Club, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolski Klub Kapitału oraz Wielkopolski Związek Pracodawców. „Głos Biznesu” adresowany jest do członków zrzeszonych przez wspomniane organizacje. Pierwszy numer pisma rozesłano również do prezesów i managerów największych firm, a także do liderów środowisk naukowych, kulturalnych, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji turystycznych i mediów. Tytuł nie jest dostępny w sprzedaży. Chcąc nieodpłatnie otrzymywać kolejne wydania czasopisma, przedsiębiorca lub osoba zarządzająca w firmie powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy, który od 1 lipca będzie dostępny na stronie www.glos-biznesu.pl.

Docelowy nakład ma liczyć 5 000 egzemplarzy. Wydanie magazynu przygotowała kompleksowo firma SKIVAK Custom Publishing specjalizująca się w wydawnictwach typu custom. Drugi numer „Głosu Biznesu” zaplanowano na 15 września 2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu