Aero Vodochody – rekordowy zysk w 2008 roku

Aero Vodochody – największy czeski producent sprzętu lotniczego, ubiegający się o przejęcie PZL Świdnik – wypracował w 2008 roku zysk netto w wysokości 24 mln USD (około 76 mln PLN). Jest to najwyższy wynik finansowy spółki w ciągu ostatnich 6 lat. Przychody Aero w 2008 roku osiągnęły wartość blisko 250 mln USD (około 792,5 mln PLN). Silną pozycję Grupy Aero potwierdza także umowa, podpisana przez należącą do holdingu spółkę Technometra Rodotin, obejmująca produkcję zleconą zaawansowanego sprzętu lotniczego – najnowszy kontrakt zawarty na 5 lat z możliwością przedłużenia dotyczy realizacji podwozi do Airbusa A320.

Na wyniki finansowe Grupy Aero dodatkowy wpływ miały niekorzystne notowania korony czeskiej w stosunku do dolara i euro – po wyeliminowaniu czynników jednorazowych związanych z kursami walutowymi – poziom zysków byłby o 4,5 mln USD (około 14,3 mln PLN) wyższy.

„W 2008 roku Aero Vodochody osiągnęła wynik finansowy wyższy niż w roku poprzednim, co jest potwierdzeniem skuteczności przeprowadzonych w spółce w 2007 roku procesów prywatyzacyjnych i stabilizacyjnych. Strategia Aero Vodochody zakłada intensywny rozwój organiczny, realizowany dzięki inwestycjom w obszarze nowych technologii, a także przejęcia firm na arenie międzynarodowej. Rozszerzenie Grupy Aero o nowe podmioty związane z branżą lotniczą ma na celu stworzenie europejskiego holdingu lotniczego, którego partnerem mógłby także stać się PZL Świdnik” – powiedział Igor Hulak, prezes Aero Vodochody.

W 2008 roku spółka Aero Vodochody kontynuowała rozpoczęte w 2007 roku projekty inwestycyjne, przeznaczając na ten cel ponad 10 mln USD (około 32 mln PLN). Obejmowały one m.in. modernizację parku maszynowego oraz wdrażanie nowych technologii.

Intensywny rozwój wszystkich spółek należących do holdingu Aero Vodochody ma na celu zapewnienie im wzrostu konkurencyjności na światowym rynku lotniczym i w efekcie pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Potwierdzeniem efektywności tych działań jest najnowsza umowa o wartości kilkudziesięciu milionów dolarów, dotycząca produkcji podwozi do samolotów Airbus A320, realizowana przez spółkę Technometra Radotin należącą do holdingu Aero. Kontrakt ten – zawarty z Messier-Dowty, wchodzącą w skład SAFRAN Group – został zawarty na pięć lat z możliwością przedłużenia. Pierwsza dostawa sprzętu planowana jest na trzeci kwartał 2009 roku.

Aero Vodochody jest kluczowym oferentem w toczącym się procesie prywatyzacyjnym zakładów PZL Świdnik. Oferta Aero – uznana przez ARP w lutym 2008 za najlepszą – zawiera szeroko zakrojony plan inwestycyjny obejmujący m.in.: park maszynowy, systemy informatyczne, technologie, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. Dzięki partnerskiej współpracy PZL Świdnik i Aero Vodochody, spółki będą równorzędnym partnerem światowych liderów branży lotniczej. Aero dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi także włączyć do holdingu inne, wysoko wyspecjalizowane europejskie zakłady produkujące sprzęt lotniczy.

Znaczący udział w przychodach Aero Vodochody w 2008 roku miała realizacja programów konstrukcji lotniczych, obejmujących między innymi:

  • Produkcję i sprzedaż ponad 50 śmigłowców S-76C++ oraz prototypu nowego helikoptera S-76D dla Sikorsky Aircraft. Spółki obchodziły także zakończenie budowy 250. śmigłowca S-76®, który opuścił linię produkcyjną w fabryce w Czechach;
  • Produkcję centropłatów dla Alenia C-27J;
  • Produkcję drzwi do luku karabinu do Boeinga F/A-18;
  • Produkcję części składowych do Airbusów (EADS);
  • Produkcję elementów składowych drzwi do Embraera (Latecoere).

Udział programu militarnego w przychodach Aero wyniósł 12% i obejmował m.in.: kontrakty z Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej oraz usługi serwisowe w kraju i za granicą.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu