Zdrowie pracowników nie jest obojętne pracodawcom. Rozstrzygnięto konkurs dla „Firma z sercem”. Laureaci wygrali pakiety bezpłatnych konsultacji kardiologicznych

Konkurs zorganizowany w ramach programu „Serce na nowo” trwał od 30 września 2008 r. do 29 maja 2009 r. Skierowany był do wszystkich pracodawców deklarujących wsparcie aktywności zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Do konkursu zgłosiły się firmy z różnych branż.

Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy umożliwili swoim pracownikom korzystanie ze świadczeń lekarskich, świadczeń urlopowych, pracę w elastycznym wymiarze czasu oraz uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Nagrodzone firmy to:

  1. „Łuksja” Spółdzielnia im. gen. Kleeberga w Łukowie
  2. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku,
  3. „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w Warszawie
  4. Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu

Docenione zostały starania pracodawców o dobrą atmosferę podczas wykonywania obowiązków zawodowych, np. ograniczanie czynników stresujących czy pomoc w powrocie do pracy po zawale – mówi prof. dr hab. Z. Gaciong, ekspert programu „Serce na nowo”. We wszystkich firmach pracownicy nie czują się dyskryminowani z powodu choroby. Mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracodawcy, który jest dla nich partnerem – dodaje ekspert programu „Serce na nowo” Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich.

W promocję postaw prozdrowotnych wśród pracowników zaangażowały się wybitne autorytety i instytucje, m.in.: ekspert programu, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konfederacja Pracodawców Polskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Razem z organizatorem konkursu – firmą farmaceutyczną Adamed eksperci nagrodzili zwycięskich pracodawców.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu