KoldProfile™ – badanie systemu chłodzenia w CPD

Diskus Polska wprowadził do swojej oferty usługę KoldProfileTM , polegającą na  badaniu efektywności chłodzenia w Centrum Przetwarzania Danych. Na podstawie trzech głównych wytycznych, specjaliści Diskus są w stanie określić kondycję oraz sprawność systemu chłodzenia w oparciu o publikowane standardy organizacji ASHRAE oraz Uptime Institute:

  • Data Center Hotspots: temperatura i wilgotność względna;
  • Bypass Airflow: by odzyskać recyrkulowany przepływ klimatyzowanego powietrza;
  • Cooling Margin Available: dostępny margines chłodzenia, by ochłodzić wyposażenie dodatkowe.

Usługa zajmuje w przybliżeniu około 1-2 godziny w zależności od wielkości centrum przetwarzania danych i składa się z następujących czynności:

  • Określenie ilości i rozmiarów otworów w technicznej podłodze podniesionej, by wyznaczyć odsetek recyrkulacji powietrza;
  • Określenie temperatur wlotu powietrza dla wyznaczenia obecności „hotspotów”;
  • Określenie wilgotności względnej w znalezionych „hotspotach”;
  • Określenie wydajności jednostki chłodzącej w kW;
  • Określenie wydajności przepływu powietrza jednostki chłodzącej określone w CFM (cubic feet per minute – stopy sześcienne na minutę);
  • Określenie obciążenia sprzętu w szafie w kW;
  • Określenie obecności utajnionego chłodzenia (latent cooling)

Usługa KoldProfile™ jest dedykowana dla centrów przetwarzania danych w celu ulepszania niezawodności sprzętowej IT i optymalizacji krytycznej, fizycznej i ekonomicznej infrastruktury.