ARBOmedia dla AXA OFE na najlepszych uczelniach wyższych

W dniu 8 czerwca br. rozpoczęła się kampania Otwartego Funduszu Emerytalnego AXA. Jednym z elementów promocji są działania skierowane są do studentów ostatnich roczników, którzy rozpoczynają karierę zawodową i nie wybrali  jeszcze  funduszu emerytalnego. Akcja realizowana jest przez ARBOmedia na uczelniach w 5 największych aglomeracjach Polski.

W szkołach wyższych 8 czerwca 2009 r. wystartowała akcja Otwartego Funduszu Emerytalnego AXA, realizowana przez ARBOmedia. Objęła ona swoim zasięgiem największe aglomeracje: Warszawa, Kraków, Wrocław, GOP, Trójmiasto. Uczelnie, które biorą udział w akcji to m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, WAT, SGH, Akademia Górniczo Hutnicza. Na terenie tych placówek w punktach xero wyeksponowane są plakaty, standy oraz ulotki.

Czerwiec jest miesiącem, w którym odbywają się sesje egzaminacyjne, kiedy to studenci często odwiedzają punkty xero celem uzupełnienia notatek. W tym czasie AXA chce przypomnieć, iż 10 lipca to ostateczny termin przystąpienia do wybranego funduszu emerytalnego dla osób podejmujących pierwszą pracę. W przypadku braku samodzielnego wyboru w ostatnim dniu roboczym lipca OFE zostanie przydzielony w drodze losowania.

Więcej szczegółów na http://www.axa-polska.pl

Kreację kampanii przygotowała agencja Publicis, media zakupił dom mediowy Media Direction OMD. Zakończenie działań na uczelniach, za realizację których odpowiada ARBOmedia Polska nastąpi w dniu 25 czerwca 2009 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu