Wezwanie do sprzedaży akcji Bankier.pl S.A.

MIH Allegro B.V. ogłosiło wezwanie do sprzedaży 100% akcji Bankier.pl S.A. Zarząd Bankier.pl S.A. zapoznał się z treścią wezwania do sprzedaży akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 9 czerwca b.r. przez MIH Allegro B.V. i obecnie analizuje szczegółowo warunki wezwania. Zarząd Spółki rozpoczął pracę nad przygotowaniem swojego oficjalnego stanowiska odnośnie ogłoszonego wezwania.

„Naszym celem jest szybkie przygotowanie i opublikowanie oficjalnego stanowiska Zarządu Spółki w sprawie wezwania ogłoszonego przez MIH Allegro B.V., ponieważ otrzymujemy wiele zapytań dotyczących naszego stanowiska w tej kwestii, ze strony zarówno naszych akcjonariuszy, jak i mediów” – powiedziała Joanna Kuzdak, Prezes Zarządu Bankier.pl S.A..

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą WZA z dnia 29 kwietnia 2008 r., kilkanaście miesięcy temu rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla Bankier.pl S.A., wychodząc z założenia, iż posiadanie silnego inwestora strategicznego bądź finansowego leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy.

„Obecnie ogłoszone wezwanie jest konsekwencją tego procesu i w związku z tym Zarząd przyjmuje fakt jego ogłoszenia z zadowoleniem” – dodała Joanna Kuzdak.

„Nie odnosząc się do warunków wezwania, które w chwili obecnej nadal podlegają naszej analizie, uważamy, iż MIH Allegro B.V. jest silnym inwestorem strategicznym i liczącym się graczem na polskim rynku internetowym, który mógłby pozytywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju naszej spółki poprzez, między innymi synergie operacyjne oraz dostęp do branżowego know-how” – powiedział Roman Bryś, Członek Zarządu Bankier.pl S.A., odpowiedzialny za operacyjne aspekty działalności podmiotu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu