Patronat czasopism Elamedu nad konkursem „Orły Polskiego Budownictwa 2009”

„Infrastruktura Transportu”, „Magazyn Autostrady” oraz „Mosty”, specjalistyczne czasopisma Wydawnictwa Elamed z Katowic, po raz kolejny objęły patronat medialny nad Ogólnopolskim Konkursem „Orły Polskiego Budownictwa 2009”. To już trzecia edycja konkursu, który promuje nowoczesne przedsiębiorstwa z sektora budownictwa.

W ubiegłorocznej edycji rywalizowało ponad 80 przedsiębiorstw z branży budowlanej. Redakcje czasopism Elamedu z pełnym przekonaniem popierają ideę „Orłów Polskiego Budownictwa”.

„Z prawdziwą przyjemnością objęliśmy patronatem poprzednią edycję konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”. Popieramy bowiem cel inicjatywy, którym jest wyłonienie i promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne” – mówi Dorota Bartoszek, redaktor naczelna „Infrastruktury Transportu” – „Działania tego typu pomagają w dalszym rozwoju i ułatwiają promocję, jak również pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Nagrodzone firmy w znacznym stopniu zwiększają swoją atrakcyjność.”

Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców z sektora budownictwa niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości oraz liczby zatrudnionych pracowników. Podczas ostatniej gali odbyła się prezentacja firm nominowanych z branży budowlanej oraz samorządów z całej Polski. Oprócz szanownych Laureatów, na gali gościli liczni przedstawiciele świata polityki, biznesu jak również media prasowe, korespondenci radiowi i telewizyjni. Redaktor naczelna „Infrastruktury Transportu” podkreśla, że czasopismo z pełnym przekonaniem dołączyło do grona patronów medialnych imprezy, ponieważ jej idea i zamysł promowania innowacyjnych przedsiębiorstw, są zbieżne z poglądami reprezentowanymi przez ten tytuł. Organizatorom gratulujemy rozmachu i życzymy, aby zbliżająca się kolejna edycja była jeszcze większym sukcesem.

Więcej informacji pojawi się już wkrótce na stronach czasopism, które objęły patronat medialny, a także na stronie internetowej organizatora www.orlybudownictwa.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu