Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Bankier.pl

Dnia 9 czerwca 2009 r., MCI Capital TFI, działające w imieniu MCI PV FIZ zawarło umowę dotyczącą zbycia całego pakietu akcji Bankier.pl SA na rzecz MIH Allegro B.V.

MCI Management SA z zadowoleniem informuje, że MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działające w imieniu MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawarło w dniu 9 czerwca 2009 r. umowę dotyczącą zbycia przez MCI 18,4% pakietu akcji Bankier.pl SA na rzecz MIH Allegro B.V.

MIH Allegro to wehikuł inwestycyjny należący do Myriad International Holdings B.V., spółki holdingowej pośrednio zależny od notowanej na giełdach w Johannesburgu i Londynie, Naspers Limited.  Grupa Naspers kontroluje m.in. grupę Allegro oraz GG Network SA (producenta komunikatora Gadu-Gadu i innych usług Internetowych).

Zgodnie z zawartą umową, MCI nieodwołalnie zobowiązuje się do zbycia na rzecz MIH Allegro całego pakietu akcji Bankiera posiadanego przez Fundusz oraz zobowiązuje się nie odpowiadać na ewentualne kontrwezwania, konkurujące z wezwaniem MIH Allegro. W celu realizacji umowy MIH Allegro ogłosiła w dniu 9 czerwca br. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Bankier.pl SA.

Zdajemy sobie sprawę z obecnej trudnej sytuacji na rynku. Tym bardziej cieszy nas decyzja MIH Allegro odnośnie ogłoszenia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji tego największego portalu finansowego w Polsce. Dzięki temu obecni akcjonariusze Bankiera będą mieli jednakową szansę udziału w tej transakcji. Naszym zdaniem cena 8,70 PLN oferowana w wezwaniu jest atrakcyjna i stanowi dobrą okazję dla wszystkich akcjonariuszy spółki do wyjścia z inwestycji na tych samych warunkach, co MCI – powiedział Konrad Sitnik, Senior Partner MCI Management SA.

MCI Management S.A. zwraca dodatkowo uwagę na fakt, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Bankiera, zwołanym na dzień 23 czerwca 2009 roku, akcjonariusze będą głosowali nad wypłatą dywidendy w proponowanej kwocie 2,8 miliona PLN, czyli 39 groszy na akcję. Po zatwierdzeniu stosownych uchwał przez zgromadzenie, cena całkowita za akcję, uwzględniająca cenę zaproponowaną w wezwaniu oraz dywidendę, wyniesie 9,09 PLN, co oznacza 16-procentową premię w stosunku do średniej ceny akcji spółki Bankier z ostatnich sześciu miesięcy notowań.

MCI Management S.A. jest jednym z założycieli Bankiera, czołowego niezależnego portalu finansowego w Polsce. MCI Management SA grała główną rolę w zakończonej powodzeniem pierwszej ofercie publicznej akcji Bankier w 2006 roku. W obecnej sytuacji panującej na rynkach giełdowych ogłoszone wezwanie jest w ocenie MCI Management SA bardzo dobrym rezultatem procesu poszukiwania inwestora strategicznego, prowadzonego przez spółkę Bankier od ponad roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu