Nowe cele HP w zakresie ochrony środowiska

HP poinformował o rozszerzeniu programu HP Eco Solutions, m.in. o nowe produkty, usługi i działania, a także wytyczył kolejne cele firmy w zakresie ochrony środowiska.

Rozszerzona oferta zapewnia klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym przedsiębiorstwom, w tym HP, wymierny zwrot z inwestycji dzięki oszczędnościom finansowym. Gwarantuje także korzyści dla środowiska w postaci zmniejszenia zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i ilości odpadów.

― HP już od ponad 50 lat dba o ochronę środowiska. Teraz działania te stają się jeszcze bardziej istotne dla klientów, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej ― powiedział Shane Robison, wiceprezes HP i dyrektor ds. strategii i technologii. ― Dzięki naszym najlepszym w branży produktom i rozwiązaniom pomagamy klientom (począwszy od użytkowników indywidualnych, a skończywszy na dużych korporacjach) w osiąganiu znacznych oszczędności i skuteczniejszej ochronie środowiska. Jednocześnie dopingujemy nasze własne jednostki organizacyjne do osiągania takich samych efektów.

Nowe rozwiązania HP wzbogacają bogatą ofertę produktów, które pomagają klientom stosować założenia ekologicznej gospodarki, a jednocześnie obniżać koszty. Oto niektóre z najważniejszych nowości, o jakich poinformował HP:

 • HP dwukrotnie zwiększy liczbę platform serwerowych HP ProLiant G6, udostępniając więcej serwerów x86 (charakteryzujących się najwyższą sprawnością energetyczną) niż jakakolwiek inna firma z branży.
 • HP określił nowy cel jakim jest oszczędzenie do 2011 r. 1 mld kWh energii elektrycznej poprzez wprowadzenie różnych strategii projektowania produktów.
 • HP wprowadził program HP Eco Solutions przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw i instytucji. Teraz obejmuje on narzędzie do tworzenia raportów HP Web Jetadmin Eco Solutions Reports oraz aktualizacje do aplikacji do drukowania HP Carbon Footprint Calculator, które pomagają klientom obniżyć koszty poprzez zmniejszenie zużycia papieru i energii.

Sprawność energetyczna sposobem na obniżenie kosztów

HP jest liderem w dziedzinie praktycznych rozwiązań, które są proste w obsłudze i pozwalają klientom obniżyć koszty oraz bardziej odpowiedzialnie zużywać energię.

W ramach przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw i instytucji programu HP Eco Solutions, który obejmuje bogatą ofertę narzędzi, oprogramowania, sprzętu, usług i wiedzy specjalistycznej, HP współpracuje z klientami, pomagając im zmniejszać wpływ stosowanych rozwiązań na środowisko oraz obniżyć koszty. Przykładowo, HP pomógł zaawansowanej technicznie bibliotece miejskiej Cerritos Library z Południowej Kalifornii zmniejszyć zużycie energii o około 30–40% i obniżyć koszty bieżące o prawie 50% dzięki niezawodnym rozwiązaniom i niższym kosztom materiałów eksploatacyjnych HP.

Analiza zadań przetwarzania obrazu i drukowania u niektórych klientów korzystających z usług outsourcingowych HP w zakresie druku, przeprowadzona przed przejściem na te usługi i po nim, wykazała oszczędność energii na poziomie 30–80% oraz zmniejszenie zużycia papieru sięgające milionów stron(1). HP rozszerzył ostatnio ten program o narzędzie HP Web Jetadmin Eco Solutions Reports, zestaw do zarządzania zmianami oraz aktualizacje do narzędzia do optymalizacji druku HP Carbon Footprint Calculator.

Ponadto HP wyznaczył ambitne cele dotyczące zapewnienia zgodności wszystkich swoich narzędzi i usług ze standardami ekologicznymi oraz oferowania klientom rozwiązań gwarantujących obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia energii. Oto kilka przykładów:

 • HP obrał sobie za cel zaoszczędzenie do 2011 r. 1 mld kWh energii elektrycznej poprzez wprowadzenie różnych strategii projektowania produktów. Ilość energii, którą według oczekiwań HP zaoszczędzą komputery oferowane przez firmę, wystarczyłaby do zasilania w energię elektryczną 90 tys. mieszkań przez cały rok(2).
 • HP przekroczył plan wyznaczony w styczniu 2008 r. dotyczący zmniejszenia zużycia energii przez swoje najwydajniejsze komputery biurkowe i notebooki o 25% do 2010 r., osiągając ten wynik z półtorarocznym wyprzedzeniem(3).
 • W sumie od 2005 r. HP zmniejszył zużycie energii przez swoje najwydajniejsze komputery biurkowe i notebooki o 41% (4).
 • HP planuje zwiększyć sprawność energetyczną swoich produktów do drukowania o 40% do 2011 r. i wszystko wskazuje na to, że już teraz osiągnął wynik na poziomie 32%.
 • Ostatnie niezależne testy wykazały, że przełączniki HP ProCurve zużywają mniej energii niż wynosi średnie zużycie porównywalnych urządzeń z tej branży(5). Oznacza to, że w przypadku przełączników HP ProCurve montowanych w obudowie spadek rocznych kosztów zużycia energii jest wyższy o 45% od średniej branżowej. Natomiast w przypadku przełączników HP ProCurve ze stałą liczbą portów wskaźnik ten jest wyższy o 38% od średniej branżowej.

Z uwagi na rosnące koszty energii centra przetwarzania danych odgrywają kluczową rolę w obniżaniu kosztów operacyjnych klientów oraz w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych na świecie.

 • HP podwoił liczbę platform serwerowych HP ProLiant G6 do 22.  Wszystkie te serwery gwarantują znakomitą sprawność energetyczną, znacznie wyższą niż serwery poprzednich generacji. Gdyby wszystkie serwery stelażowe i typu blade sprzedane na całym świecie w 2005 r. zastąpiono serwerami HP ProLiant G6, klienci zaoszczędziliby na kosztach zużycia energii 1,8 mld EUR(6).
 • Serwer HP ProLiant G6 zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność przy o połowę niższym zużyciu energii niż serwery wcześniejszych generacji, dzięki czemu HP oferuje klientom więcej platform serwerowych x86 o najwyższej na rynku sprawności energetycznej(7). HP wprowadził do oferty siedem energooszczędnych platform opartych na procesorach sześciordzeniowych AMD Opteron(8). HP wprowadził również na rynek serię serwerów wielowęzłowych HP ProLiant DL1000. Są to pierwsze wielordzeniowe serwery stelażowe oparte na standardach branżowych. Dzięki konstrukcji zapewniającej współużytkowanie energii serwer DL1000 zapewnia sprawność energetyczną o 30% wyższą niż tradycyjne serwery stelażowe(9).
 • Należąca do HP firma EDS, poprzez zarządzanie środowiskami technicznymi klientów oraz ich przekształcanie, przyczynia się do zmniejszenia ich wpływu na środowisko i obniżenie kosztów. Ostatnio firma EDS utworzyła lub przekształciła dwa centra przetwarzania danych: w miejscowościach Tulsa w stanie Oklahoma i Wynyard w Wielkiej Brytanii. Centrum w Tulsa zostało rozbudowane, co pozwoliło podwoić wielkość centrum zarządzania usługami (Service Management Centre) firmy EDS. Oczekuje się, że nowy system chłodzenia pozwoli obniżyć koszty o kilka milionów euro rocznie, a zainstalowany w centrum zbiornik na schłodzoną wodę o pojemności ponad 3 milionów litrów umożliwi funkcjonowanie ośrodka przez maksymalnie osiem godzin bez korzystania z urządzeń chłodzących. Firma EDS wykorzystuje do obniżania temperatury sprzętu informatycznego i pomieszczeń centrum zimny wiatr wiejący znad Morza Północnego. Pozwoli to obniżyć roczne koszty zużycia energii o 40% w porównaniu z konwencjonalnymi centrami przetwarzania danych. Po zakończeniu prac obiekt ten będzie należał do największych i najwydajniejszych w Europie.

Produkty HP z certyfikatem ENERGY STAR® zapewniają klientom oszczędności poprzez obniżenie kosztów energii.

 • 26 serii komputerów osobistych HP, w tym terminale HP Thin Client, ma konfigurację spełniającą wymogi nowej specyfikacji standardu ENERGY STAR 5.0, która wymaga stosowania zasilaczy wewnętrznych o sprawności 85%. Terminale Thin Client stanowią nową kategorię produktów objętych specyfikacją standardu ENERGY STAR wprowadzonego przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency ― EPA). Komputer i monitor z certyfikatem ENERGY STAR i narzędziami do zarządzania energią mogą zapewnić obniżenie kosztów zużycia energii nawet o 54 EUR rocznie(10). Nowa specyfikacja wchodzi w życie 1 lipca.
 • W 2008 r. HP dostarczył na rynek ponad 25 mln drukarek z certyfikatem ENERGY STAR, czyli więcej niż jakikolwiek inny producent. Ponadto wszystkie nowe serie drukarek laserowych i atramentowych HP z 2009 r. będą zawierały produkty z certyfikatem ENERGY STAR. Technologia Instant-on, w którą wyposażono wiele drukarek HP LaserJet, zużywa nawet o 50% mniej energii niż tradycyjna nagrzewnica. Technologia ta spowodowała też zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do chwili obecnej o 5,4 mln ton, co odpowiada usunięciu z ruchu kołowego prawie 1,4 mln samochodów rocznie(11).
 • Popularne serwery HP ProLiant DL360 i DL380 są pierwszymi serwerami HP, które spełniają wymogi specyfikacji ENERGY STAR dla serwerów 1.0.

Procedury ekologiczne ułatwiające klientom ochronę środowiska

HP podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska. Projektuje produkty, które wymagają mniejszych ilości materiałów, są łatwiejsze w demontażu i recyklingu oraz umożliwiają efektywniejsze ponowne wykorzystanie materiałów. HP stara się wdrożyć ekologiczne procedury projektowania, które obniżają również całkowity koszt posiadania produktów przez klientów.

Na przykład do 2011 r. HP planuje wykorzystać w swoich produktach do drukowania w sumie 46 mln kg plastiku z recyklingu (wartość skumulowana od 2007 r.). To tak, jakby nie dopuścić do wywiezienia na wysypisko śmieci 4 mld plastikowych butelek na wodę(12).

Firma przekroczyła już wyznaczony w 2008 r. plan potrojenia ilości materiałów z recyklingu wykorzystanych w drukarkach atramentowych oraz podwojenia ilości materiałów z recyklingu stosowanych we wkładach do tych drukarek. Do chwili obecnej HP sprzedał ponad 400 mln wkładów atramentowych wykonanych w ramach procesu recyklingu w „obiegu zamkniętym” ― jest to najlepszy wynik w branży(13).

― Wdrożony przez HP proces recyklingu wkładów atramentowych w „obiegu zamkniętym” to proces unikatowy na skalę całej branży poligraficznej ― powiedziała Cathy Martin, starszy konsultant w firmie InfoTrends ― Spodziewamy się, że przedsiębiorstwa i użytkownicy domowi będą wymagać od firm, od których kupują sprzęt biurowy, jeszcze większej odpowiedzialności za ochronę środowiska.

Ponadto HP poinformował o objęciu swoim programem zwrotów i recyklingu (Planet Partners) klientów instytucjonalnych z Bułgarii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od 1991 r. program HP Planet Partners ułatwia klientom przekazywanie do recyklingu wkładów drukujących HP oraz sprzętu informatycznego dowolnej marki. Program ten jest teraz dostępny w ponad 50 krajach na całym świecie.

HP świadczy również usługi regenerowania zasobów, co może wydłużyć czas eksploatacji starszego sprzętu informatycznego oraz zmniejszyć ilość zużytych urządzeń kierowanych do recyklingu. Dział usług finansowych HP (HP Financial Services) zarządza utylizacją przestarzałego sprzętu informatycznego zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska ― w dowolnym miejscu na świecie. W 2008 r. dział ten przetworzył w sumie ponad 1,2 mln urządzeń na całym świecie.

Prace na polu nanotechnologii prowadzone przez HP Labs, centralny ośrodek badawczy firmy, mają na celu zaprojektowanie systemów obliczeniowych, które wymagają znacznie mniej materiałów i są o wiele bardziej energooszczędne od systemów obliczeniowych stosowanych obecnie. HP opracowuje technologię produkcji roll-to-roll służącą do wytwarzania niedrogich elastycznych wyświetlaczy elektronicznych. Z punktu widzenia ochrony środowiska pozostawi ona w tyle konwencjonalne metody produkcji płaskich wyświetlaczy dzięki możliwości wykorzystania nawet o 90% mniej materiałów (pod względem objętości).

Przekształcanie procesów w celu wywierania pozytywnego wpływu na środowisko

HP pomaga klientom przekształcać procesy biznesowe poprzez wdrożenie odpowiedniej technologii, która zwiększa produktywność, obniżając jednocześnie koszty i emisję gazów cieplarnianych przez tradycyjne środowiska operacyjne. Energooszczędne technologie HP pozwalają klientom zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i stosować bardziej ekologiczne modele biznesowe, które umożliwiają obniżenie kosztów. Poprzez przekształcanie procesów biznesowych HP zmienia sposób, w jaki klienci korzystają z energii.

Na przykład technologia HP SkyRoom, która zostanie udostępniona w drugim półroczu tego roku, umożliwia organizowanie profesjonalnej wideokonferencji. Pozwala ona utrzymywać cenne kontakty, obniżając jednocześnie koszty podróży klientów i zmniejszając ich udział w emisji gazów cieplarnianych. Koszt korzystania z technologii HP SkyRoom stanowi bardzo niewielką część wydatków poniesionych na jedną podróż służbową. Szacuje się, że średnie koszty takiej delegacji wynosiły w 2008 r. 367 EUR w przypadku podróży po Europie oraz 1446 EUR w przypadku podróży transatlantyckiej(14).

W ubiegłym tygodniu HP otrzymał nagrodę 2009 AMR Research Leadership Award za „Pozycję lidera w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjności”.

HP poinformował również o rozpoczęciu kampanii Power To Change zachęcającej użytkowników komputerów osobistych z całego świata do zmiany swoich nawyków w celu ochrony środowiska naturalnego. Oferowany w ramach kampanii nowy widget do komputera biurkowego śledzi, ile energii udało się zaoszczędzić poprzez wyłączenie nieużywanego komputera. Widget ten można pobrać pod adresem www.hp.com/powertochange.

Więcej informacji na temat niniejszej informacji prasowej można znaleźć pod adresem http://www.hp.com/go/ecosolutions/reduceimpact.

HP a środowisko

HP od kilkudziesięciu lat zajmuje pozycję lidera w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Zawdzięcza ją między innymi programowi HP Eco Solutions. HP wywiera wpływ na funkcjonowanie branży, ustanawiając wysokie standardy ekologiczne dla własnych działań i swojego łańcucha dostaw. Oferuje klientom wygodne rozwiązania, które pozwalają ograniczyć ich wpływ na środowisko. Prowadzi też badania nad ekologicznymi procesami, zapewniającymi niski poziom emisji dwutlenku węgla. Więcej informacji o programie HP Eco Solutions można znaleźć na stronie www.hp.com/ecosolutions.
(1) Szacowana oszczędność energii i papieru na podstawie analizy zadań przetwarzania obrazu i drukowania realizowanych przez wybranych klientów korzystających z usług outsourcingowych HP w zakresie druku. W ramach analizy wykorzystano dane zgromadzone w urządzeniach klientów i dane o zużyciu papieru oraz porównano je z faktycznymi danymi i/lub przewidywaniami dotyczącymi sytuacji po przejściu na usługi outsourcingowe w zakresie druku.

(2) Obliczenia oparte na danych Departamentu Energii, według którego przeciętne gospodarstwo domowe zużywa 11 tys. kWh energii rocznie.

(3) Do 2010 r. HP zamierza obniżyć zużycie energii przez swoje najwydajniejsze komputery biurkowe i notebooki o 25% w porównaniu z 2005 r. Zużycie energii jest zdefiniowane jako liczba watów zużywanych w trybie bezczynności (według protokołu testowego standardu ENERGY STAR). Obniżenie zużycia energii zostanie obliczone przez uśrednienie energii zużytej przez dostarczone klientom komputery biurkowe i notebooki.

(4) Zużycie energii jest zdefiniowane jako liczba watów zużywanych w trybie bezczynności (według protokołu testowego standardu ENERGY STAR). Obniżenie zużycia energii zostało obliczone przez uśrednienie energii zużytej przez dostarczone klientom komputery biurkowe i notebooki.

(5) Miercom, „Lab Testing Summary Report: Power Efficient Ethernet Switches” (Raport podsumowujący testy laboratoryjne: energooszczędne przełączniki Ethernet), grudzień 2008 r. Firma Miercom przyznała certyfikat Certified Green szerokiej gamie produktów HP ProCurve, od zaawansowanych przełączników rdzeniowych po przełączniki brzegowe dla małych i średnich firm.

(6) Obliczenia oparte na opublikowanych przez IDC danych na temat łącznej sprzedaży ilościowej serwerów stelażowych i typu blade x86 oraz na wynikach testów sprawności energetycznej SPECpower_ssj2008 dla serwerów DL380 G4 i G6 opublikowanych pod adresem www.spec.org.

(7) Obliczenia oparte na wynikach testów sprawności energetycznej SPECpower_ssj2008 dla serwerów ProLiant G6 opublikowanych pod adresem www.spec.org.

(8) W porównaniu ze zużyciem energii przez serwery poprzedniej generacji ProLiant G5.

(9) Obliczenia oparte na wynikach testu SPECpower przeprowadzonego przez HP na serwerze DL1000 o mocy 165 W przy szczytowym obciążeniu, w porównaniu z wynikami testu SPECpower przeprowadzonego przez firmę Dell na serwerze R610 o mocy 236 W przy szczytowym obciążeniu (wyniki opublikowano po adresem www.spec.org).

(10) Na podstawie Najczęściej zadawanych pytań dotyczących standardu ENERGY STAR.

(11) Liczbę ton dwutlenku węgla, którego emisji udało się uniknąć, obliczono na podstawie emisji CO2 przez elektrownię, do której musiałoby dojść, aby wygenerować zaoszczędzoną energię; liczbę samochodów usuniętych z ruchu obliczono na podstawie rocznej emisji gazów przez samochody w wyniku spalania benzyny.

W obliczeniach przyjęto, że każda półlitrowa plastikowa butelka na wodę jednorazowego użytku waży 11 g: http://dogmatic.com/MNR/aquafina/ecofinabottle/documents/EcoFinaFactSheet.pdf.

(13) Na podstawie wewnętrznej analizy dostępnych danych zewnętrznych, przeprowadzonej przez zespół badawczy Research Alliance powołany przez dział druku i przetwarzania obrazu HP (HP Imaging and Printing Group).

(14) Dane udostępnione przez organizację Eurocontrol, http://www.eurocontrol.int/corporate/public/standard_page/cb_statistics_forecast.html

.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu