ISM EuroCenter S.A. na konferencji o współpracy polsko- ukraińskiej

przez | 10/06/2009

Zaawansowane technologicznie systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym ISM EuroCenter S.A. były prezentowane podczas debaty poświęconej innowacjom na konferencji „Obecny stan ukraińsko-polskiej współpracy. Wspólna Droga: duży potencjał, niewykorzystane możliwości, ocena perspektyw.” Organizatorem spotkania w Dniepropietrowsku na Ukrainie było Polsko – Ukraińskie Centrum Wspierania Zarządzania, Przedsiębiorczości i Inwestycji.

W konferencji, którą patronatem objęli byli prezydenci Leonid Kuczma i Aleksander Kwaśniewski, wzięli udział:

 1. Szefowie i przedstawiciele firm na Ukrainie i w Polsce, które mają doświadczenia polsko-ukraińskiej współpracy i są zainteresowani jej rozszerzeniem (energetyka, przemysł, bankowość, budownictwo, informatyka i bezpieczeństwo),
 2. Naukowcy i doradcy, którzy biorą udział w badaniach międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomia, finanse, prawo);
 3. Organizacje i specjaliści, którzy działają  na rzecz opracowania innowacyjnych projektów i są zainteresowani ich międzynarodową realizacją (edukacja, modernizacja przemysłu, logistyka, energetyka);
 4. Przedstawiciele centralnych i lokalnych władz Ukrainy i Polski, którzy są zainteresowani rozwojem stosunków polsko-ukraińskich (reforma administracji, współpraca transgraniczna , zarządzanie projektami).

ISM EuroCenter S.A. zaprezentowała systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym budowane w oparciu o Physical Security Information Management, czyli innowacyjną platformę typu PSIM. W przeciwieństwie do oferowanych najczęściej dotąd na rynku systemów reaktywnych rozwiązania ISM EuroCenter S.A. są aktywne – reagują w czasie rzeczywistym, wykrywają zagrożenia i podejmują działania.

PSIM to nowy, światowy standard, skupiający trzy główne obszary związane ze skuteczną realizacją zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. poprzez:

 1. integrację wielu różnych systemów bezpieczeństwa,
 2. inteligentną detekcję i analizę zdarzeń,
 3. implementację i egzekwowanie dedykowanych procedur reakcji na wykryte zdarzenia.

Dzięki platformom typu PSIM jest możliwy skuteczny nadzór nad systemami bezpieczeństwa, w których skład wchodzi ciągle zwiększająca się liczba, coraz bardziej złożonych źródeł informacji. ISM EuroCenter S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania i produkty wspomagające procesy zarządzania systemami bezpieczeństwa fizycznego i technicznego spełniające następujące funkcje:

 1. detekcję obrazów statycznych – umożliwia wykrycie pojawienia się w obrazie nowych, statycznych obiektów oraz zniknięcia z obrazu takiego obiektu – np. pozostawienie bagażu bez opieki lub opuszczenie przez obserwowany obiekt wyznaczonej strefy;
 2. zliczanie obiektów – dzięki możliwości określenia rodzaju obserwowanego obiektu możliwe jest też zliczanie osób czy pojazdów, z uwzględnieniem kierunku ich ruchu (np. określanie liczby osób odwiedzających centra handlowe lub sprawdzenie natężenia ruchu na drogach);
 3. ANPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) – funkcja, która ma szerokie zastosowanie począwszy od prostej, bieżącej kontroli pojazdów, aż do analizy automatycznie tworzonych archiwów ruchu przydatnych w takich obiektach jak np.: parkingi, autostrady, porty lotnicze, zakłady przemysłowe, przejścia graniczne oraz dla potrzeb monitoringu miast, czy do lokalizacji skradzionych pojazdów;
 4. identyfikację twarzy – ta funkcja ma ogromny potencjał zastosowań zarówno obecnie, jak i w najbliższej przyszłości; może być uzupełnieniem działających lub tworzonych systemów bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, poprzez umożliwienie identyfikacji osób na podstawie charakterystycznych cech ich twarzy.

Rozwiązania oferowane przez ISM EuroCenter S.A. można podzielić w zależności od skali klienta i jego potrzeb (aglomeracje, obiekty przemysłowe, lotniska, dworce kolejowe, obiekty sportowe itp.):

 1. rozwiązania wielkoobszarowe (miasta, autostrady i drogi ekspresowe, obiekty wojskowe);
 2. rozwiązania średnio i małoobszarowe (sieci stacji paliw, obiekty sportowe, hale wystawowe, dworce kolejowe, metro, lotniska).