Interwrite DualBoard – pierwsza podwójnie interaktywna tablica na rynku

Najnowsza interaktywna tablica Interwrite DualBoard mobilizuje do wspólnej pracy i pozwala dwóm osobom rywalizować przy tablicy. DualBoard, jest pierwszą na polskim rynku tablicą interaktywną umożliwiającą równoczesną pracę dwóch osób – czego nie sposób przecenić w szkole czy podczas firmowej burzy mózgów. W dotychczasowych rozwiązaniach na tablicy mogła np. rysować tylko jedna osoba.

Interwrite DualBoard daje równe szanse – nie trzeba czekać aż ktoś przerwie pracę na tablicy – można pisać i rysować razem. Precyzyjna (dokładność 0,25 mm), szybka (rysowanie z szybkością 6 m/s – 22 km/h) interaktywna tablica komunikująca się z komputerem bezprzewodowo w technologii radiowej RF 2,4 GHz to wysoki komfort pracy tak dla prowadzącego jak i dla uczestników.

Wyłącznym dystrybutorem urządzeń Interwrite jest w Polsce łódzka firma AGRAF sp. z o.o. www.agraf.com.pl

Tablica Interwrite DualBoard  jest jednym z elementów Interaktywnego Środowiska Nauczania – jeśli współpracuje z przenośnymi, bezprzewodowymi tabletami Interwrite Mobi lub Interwrite PAD 400, panelem Interwrite Panel a nawet z drugą tablicą Interrwrite DualBoard to oprogramowanie Interwrite Workspace 8 pozwala na użycie funkcji Multiuser umożliwiającej udostępnienie strony Workspace max. 9 dziewięciu takim urządzeniom lub stworzenie do 9 oddzielnych pól przyporządkowanych różnym urządzeniom Interwrite.

Zależnie od potrzeb i możliwości tablica komunikuje się z komputerem bezprzewodowo w niezawodnej i bardzo elastycznej technologii radiowej RF 2,4 GHz (zasięg 30 m) lub Bluetooth (zasięg do 10 m) czy przewodowo – kablem USB lub RS-232

Tablice Interwrite znajdują się na liście środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej. nr 1700/2004

Tablice dostępne są już w Polsce w dwóch formatach – o proporcjach boków 4:3 (o przekątnych 60 i 77,5 cala) oraz panoramiczne – 16:9 (o przekątnych 85 i 95 cali). Sugerowane przez producenta ceny detaliczne (z VAT) tablic Interwrite DualBoard  to odpowiednio ok. 6000 zł (60”), 6500 zł (77,5”), 10 000 (85”) i 10 000 zł (95”).

Wraz z tablicą DualBoard użytkownicy otrzymują najnowszą wersję oprogramowania Interwrite Workspace 8. Wśród funkcjonalnych usprawnień nowej wersji na szczególną uwagę zasługują: warstwy – pozwalają uzyskać efekt jak przy zastosowaniu przezroczystych kalek stosowanych kiedyś w rzutnikach pisma (max. 6 na każdej stronie prezentacji, można je dowolnie ukrywać lub pokazywać, każdą warstwę można nazwać), graficzne przejścia miedzy stronami – można stworzyć pokaz jak przy prezentacji z MS PowerPoint (40 różnych efektów), możliwość umieszczenia dodatkowych notatek na każdej stronie i nazywanie stron. Zwiększona integracja z Microsoft Office umożliwia teraz zapisywanie wszelkich działań narzędziami WorkSpace 8 (uwag, podkreśleń, rysunków, adnotacji itp.) bezpośrednio w oryginalnym pliku pakietu Office. Wygodne, nowe funkcje to m.in. także blokowanie obiektów, kopiarka obiektów oraz łatwa zmiana wielkości okna.

Interwrite  Workspace współpracuje ze wszystkimi systemami – Windows, MacOS, Linux, a kupując tablicę użytkownik uzyskuje licencją na wszystkie stanowiska komputerowe w firmie czy szkole (niezależnie czy są one podłączone do tablicy Interwrite).

Prezentację Interwrite Workspace 8 można obejrzeć: http://www.youtube.com/watch?v=FRijzTUgbpc

Bezpłatną, 45 dniową wersję testową programu można pobrać: http://www.agraf.com.pl/index.php?main=product&menu=produkty&product=109&tab=-3

Nowe funkcje Interwite Workspace 8

Połączenie nowych możliwości DualBoard z nowymi funkcjami Workspace 8 nie tylko daje zupełnie nowe możliwości pracy ale i czyni ją znacznie wygodniejszą i szybszą.

Warstwy. Każda strona prezentacji czy lekcji może składać się maksymalnie z 6 warstw-kalek zawierających różne fragmenty rysunku (np. opis) czy dodatkowe elementy – wykresy, animacje czy nawet filmy. Każdej warstwie można nadać nazwę i wyświetlać ją czy ukrywać oraz nadawać właściwości – przezroczystość, kolor.

Efekty dynamicznego przejścia między stronami. 40 różnych efektów przejścia od jednej do kolejnej strony pozwalają uatrakcyjnić prezentację przykuwając uwagę słuchaczy. Efekty przejścia to przykładowo przenikanie, przyciemnienie-rozjaśnienie, żaluzje pionowe i poziome i inne, podobnie jak w programie MS PowerPoint.

Nazywanie stron. Opcja ta znacznie ułatwia poruszanie się po dużej prezentacji, szczególnie jeśli użytkownik nie przygotowywał jej samodzielnie lub gdy prezentacja jest wynikiem pracy kilku osób.

Notatki. Do każdej strony prezentacji dołączyć można notatki, które ułatwią prowadzenie prezentacji – przypomną np. co należy dopowiedzieć.

Właściwości strony. Poszczególnym stronom można teraz przypisywać indywidualnie różne właściwości – pozwala to budować strukturę prezentacji i jednym kolorem tła oznaczać np. strony z podsumowaniem czy pytaniami kontrolnymi.

Tymczasowe blokowanie obiektów. Funkcja ta znacznie ułatwia dynamiczną pracę na lekcji – tymczasowe zablokowanie niektórych obiektów na stronie pozwala na znacznie szybsze manipulowanie innymi obiektami – np. zablokowanie osi układu współrzędnych umożliwia szybką zmianę wykresu funkcji.

Funkcja Multiuser w Interaktywnym Środowisku Nauczania. Interwrite Workspace 8 ma funkcję Multiuser udostępniającą strony Workspace jednocześnie max. 9 dziewięciu urządzeniom takim jak przenośne bezprzewodowe tablety Interwrite Mobi lub Interwrite PAD 400. Możliwe jest także stworzenie do 9 oddzielnych pól przyporządkowanych różnym urządzeniom Interwrite.

Szybkość i dokładność działania

Stosowana w tablicach Interwrite technologia elektromagnetyczna pasywna gwarantuje dokładność 0,25 mm i szybkość odczytu pozycji pisaka równa ponad 6 m/s (22km/h). W praktyce oznacza to, że po pierwsze przesunięcie pisaka zaledwie o ¼ mm zostanie „zauważone” przez tablicę, a po drugie, nawet najszybsze maźnięcie pisakiem w trybie rysowania linii zostanie zinterpretowane jako rysowanie ciągłej linii a nie zbioru punktów czy kresek jak w rozwiązaniach innych producentów.

Trudną do przecenienia, szczególnie w szkołach, cechą tablic Interwrite jest ich odporność na uszkodzenia i brak jakichkolwiek części wystających i ruchomych. Przednia powierzchnia tablicy jest twarda i sztywna – odporna na zadrapania i wgniecenia, a jednocześnie może być wykorzystywana jako tradycyjna tablica sucho ścieralna.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu