Canon Europe ogłasza wyniki badania nad działami CRD

Canon Europe ogłosił wyniki swojego badania korporacyjnych działów reprograficznych (CRD). Od grudnia 2008 roku do lutego 2009 roku zespół absolwentów poligrafii z Rochester Institute of Technology pod kierunkiem profesora Franka Romano przeprowadził wywiady z ponad 700 kierownikami działów CRD, nabywcami usług druku oraz obserwatorami branży. Rezultat – raport „Reprografia korporacyjna: trendy i możliwości” – to kompleksowe podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku reprografii korporacyjnej, a także prognoza oparta na analizie trendów i modelowaniu komputerowym.

Oto kluczowe ustalenia raportu:

  1. Działy CRD oszczędzają swoim firmom średnio 15 procent kosztów druku zewnętrznego; niektóre mogłyby oszczędzić nawet 30 procent, gdyby działały bardziej skutecznie i wydajnie.
  2. Ilość materiałów drukowanych przez działy CRD wzrosła o 20 procent w ciągu ostatniej dekady, co wynika głównie z większych możliwości drukarek cyfrowych, zastępujących maszyny offsetowe jako podstawowa technologia reprodukcyjna. Raport Canona przewiduje, że w 2012 roku z druku offsetowego będzie korzystać niespełna 30 procent działów CRD.
  3. Choć technologia monochromatyczna ma wciąż charakter dominujący, nakłady zmniejszają się. Druk kolorowy zyskuje jednak na znaczeniu ze względu na coraz częstsze użycie diagramów, wykresów i zdjęć. Ilość stron kolorowych produkowanych przez działy CRD jest obecnie równa ilości stron monochromatycznych.
  4. Rozszerzone opcje introligatorskie to szansa rozwoju działów CRD, ponieważ wartość wydruku zależy od jego wykończenia.
  5. Wewnętrzny druk wielkoformatowy jest używany coraz częściej do druku plakatów, materiałów wystawienniczych i bannerów – w 1998 roku takich prac nie oferował tego ani jeden dział CRD; w 2008 roku oferowało je 65,8 procent ankietowanych działów.
  6. * Działy CRD muszą częściej przeprowadzać analizy porównawcze, aby oszacować swoją wartość dla macierzystych firm. Niemal 50 procent ankietowanych nie analizuje regularnie swojej wydajności, stwierdzając, że robi to tylko wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Ponad 15 procent nigdy nie przeprowadza analiz porównawczych.
  7. Rozwój Internetu ma duży wpływ na działalność działów CRD – w 2008 roku ponad 65 procent plików zostało dostarczonych przez sieć (i liczba to rośnie), co oznacza istotną zmianę w porównaniu z obiegiem papierowych dokumentów sprzed dekady. Wiele działów CRD wdrożyło rozwiązania Web-to-print, aby ograniczyć błędy w składaniu zamówień, a większość twierdzi, że rozwiązania te przekroczyły lub znacznie przekroczyły ich oczekiwania. Podobnie ponad połowa działów CRD, które są obecne w sieci, raportuje „bardzo wysoki” poziom satysfakcji wewnętrznych klientów – klienci preferują efektywne i łatwe zlecanie wydruków przez sieć WWW.
  8. „Przebój” druku cyfrowego – druk zmiennych danych (variable data printing, VDP), przyjmuje się w działach CRD, ale powoli. Choć 94,1 procent ankietowanych dysponuje rozwiązaniem VDP, w wielu przypadkach była to część pakietu do zarządzania drukiem cyfrowym, przez wielu uważana za bardziej skomplikowaną, niż być powinna. Dlatego średnio tylko 27 procent działów CRD regularnie używa VDP.
  9. Harmonogramy druku stają się coraz bardziej napięte, rośnie presja na realizację zleceń w ciągu 24 godzin lub krótszym czasie.

Według raportu, działy CRD z optymizmem patrzą w przyszłość – niemal 90 procent oczekuje, że nakłady druku wewnętrznego utrzymają się na obecnym poziomie lub wzrosną. Konkluzja jest taka, że automatyzacja obiegów roboczych, jaką oferuje druk cyfrowy, w połączeniu ze składaniem zamówień przez sieć, zmaksymalizują poziom satysfakcji klientów oraz oszczędność kosztów. Aby jednak wdrożyć tę strategię, działy CRD powinny szkolić personel, dążyć do tego, aby macierzyste firmy postrzegały je jako koordynatorów komunikacji, wreszcie zwiększyć wartość swoich usług, oferując więcej opcji wykańczania i druku wielkoformatowego.

– Choć 90 procent firm uważa druk za „krytyczny” i przydziela działom CRD budżety w wysokości ponad 2 procent swoich obrotów, z raportu wynika, że kierownictwo poświęca mało uwagi działom CRD, nie do końca zdając sobie sprawę z ich wartości – twierdzi Mark Lawn, dyrektor ds. strategicznego marketingu rozwiązań profesjonalnych w Canon Europe. – Nasz raport pokazuje też, że choć w porównaniu z sytuacją sprzed dekady więcej materiałów jest produkowanych wewnętrznie, co wynika z większych możliwości cyfrowych drukarek, to 50 procent druku nadal zleca się zewnętrznym firmom. Samo istnienie działów CRD zależy od tego, czy będą w stanie zachować lub zwiększyć swoją wartość dla klientów, spełniając ich wymagania w zakresie jakości i obsługi. Działy CRD muszą zatem poprawić swoje funkcjonowanie w dwóch kluczowych obszarach: obsługi klienta i efektywności. Pełna automatyzacja obiegu roboczego pozwoli im zwiększyć nakłady druku i przyjmować bardziej skomplikowane zlecenia – dodaje Lawn.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu