Szanse na lepsze wykorzystanie odpadów

15 czerwca br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się konferencja poświęcona efektywnemu gospodarowaniu odpadami. Będzie ona okazją do wymiany poglądów między ekspertami w dziedzinie gospodarki odpadami  oraz do określenia możliwości realizacyjnych wykorzystania odpadów w procesie spalania i współspalania w najbliższych latach.

W poniedziałek, 15 czerwca br., w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbędzie się Konferencja pt. „Energia odnawialna – termiczne wykorzystanie odpadów w warunkach krajowych”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA oraz Fundacja Plastics Europe, zaś patronat nad całym wydarzeniem objął Minister Środowiska. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz naukowcy.

– Jestem przekonany, że konferencja stanie się płaszczyzną rzeczowego dialogu na temat termicznego przekształcania i wykorzystania odpadów. Powinniśmy znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wykorzystania odpadów do odzysku energii w obecnych warunkach. – mówi Krzysztof Kawczyński, inicjator konferencji,  Prezes Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku S.A. – To wydarzenie adresujemy do wszystkich zainteresowanych gospodarką odpadami, w tym termicznym  ich przekształcaniem. – dodał.

Celem konferencji jest zainicjowanie publicznej debaty na tematy związane z gospodarką odpadami. Obecnie jednym z ważniejszych problemów, jakie stoją przed samorządami gmin jest efektywne gospodarowanie odpadami oraz współpraca z mieszkańcami, od których zależy powodzenie całego systemu.

Udział w konferencji instytucji, samorządów i przedsiębiorców odpowiedzialnych za składowanie i przetwarzanie odpadów świadczy o poszukiwaniu przez nich rozwiązań lepszego wykorzystania tych materiałów. Zwłaszcza, gdy normy unijne nakazują ograniczenie ich składowania.

Program konferencji obejmuje dwie części: naukową i panel dyskusyjny – debatę. Podczas wystąpień poruszone zostaną następujące tematy:

  • Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w planach gospodarki odpadami;
  • Współspalanie odpadów jako alternatywa dla termicznego przekształcania odpadów;
  • Instalacje do wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych;
  • Dialog społeczny fundamentem do kompromisu i akceptacji społecznej dla termicznego przekształcenia.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu