Rozpoczęcie zapisów na Certyfikaty funduszu Investor Gold FIZ

W dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2009 r. rozpoczęła się publiczna emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii „J” funduszu Investor Gold FIZ. Zapisy będą przyjmowane do 23 czerwca 2009 r.

Prospekt emisyjny i Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: www.investors.pl oraz na stronach internetowych oferujących: Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A.: www.bgz.pl (zakładka Biuro Maklerskie Banku BGŻ) oraz Investors Domu Maklerskiego S.A.: www.investorsdm.pl.

Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1.573,86 zł.

W maju 2009 r. fundusz Investor Gold FIZ zarobił 11,27 proc. a od rozpoczęcia działalności, tj. od września 2006 r. uzyskał stopę zwrotu w wysokości 57,59%. Na dobry wynik Funduszu w zeszłym miesiącu wpływ miało zwiększenie udziału złota w portfelu oraz zaangażowanie w stabilne fundamentalnie spółki wydobywające złoto. Dzięki takiej strategii wynik Funduszu w maju był lepszy od złota, które podrożało w tym okresie o 9,55%.

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu