Profil rodzin z dziećmi w wieku komunijnym

Jak co roku w majowe niedziele na naszych ulicach pojawiają się grupki dzieci w białych albach, co się z tym wiąże sprzedawcy dostosowują swoją ofertę uwzględniając zarówno wzrost popytu na artykuły spełniające rolę prezentów, jak również uwzględniając potrzeby gospodarstw domowych przygotowujących swoje domu na uroczystość i przyjęcie gości.

Acxiom Polska przygotował raport, który ma na celu opisać kim są i czym się charakteryzują rodziny mające dzieci, przystępujące do Pierwszej Komunii.

Do analizy wykorzystano dane zebrane za pośrednictwem Ogólnopolskiego Kwestionariusza Produktów i Usług. Próba została dobrana metodą kwotowo-losową.

Blisko 58% rodziców drugoklasistów to ludzie w wieku 30-39, co czwarty rodzic to czterdziestoparolatek, znacznie rzadziej spotyka się rodziców przed trzydziestką. W badanej grupie osoby z wykształceniem zasadniczym stanowią 36%, jest to znacznie liczniejsza grupa niż w przypadku ogółu respondentów, w którym udział osób z takim wykształceniem to zaledwie 23%.

Dużą grupę wśród rodziców dzieci komunijnych stanowią pracownicy fizyczni (37%) oraz bezrobotni (24%). Niepracujący występują w tej grupie prawie dwa razy częściej niż w całej bazie. Znacznie więcej drugoklasistów z naszej bazy mieszka na wsi (48%) lub w małych miastach (23%) niż w wielkich miastach (14.5%) i aglomeracjach (6%). Rodzin większych niż czteroosobowe jest w wybranej grupie 36%, podczas gdy udział takich rodzin w populacji ogółem wynosi zaledwie 16%. Tygodniowe średnie wydatki wśród wybranych rodzin są nieznacznie wyższe niż w populacji- 51% ankietowanych zadeklarowało, że wydaje więcej niż 150 zł tygodniowo na zakupy, podczas gdy wśród wszystkich respondentów udział ten wynosi 41%. Częściej niż pozostali respondenci wybierają oni supermarkety i hipermarkety jako najczęstsze miejsce zakupów. Zdecydowanie częściej w domach ośmiolatków występuje komputer, 37% z wybranych gospodarstw domowych posiada komputer, w bazie wszystkich gospodarstw zaledwie 27%. Rodziny drugoklasistów  rzadziej niż pozostali wyjeżdżają na wakacje za granicę, zaledwie 8,5% rodzin było w ciągu trzech lat za granicą, podczas gdy w populacji ponad 13%.

Badane gospodarstwa rzadziej niż pozostali posiadają telefon stacjonarny, brak telefonu stacjonarnego deklaruje jedne z trzech rodziców drugoklasistów i zaledwie jeden z pięciu respondentów. Ogólny poziom czytelnictwa gazet i dzienników jest nieznacznie niższy niż w populacji, rodziny te częściej wybierają słuchanie muzyki (52% wobec 47% w populacji) oraz komputer i Internet (32% wobec 26% w populacji). Książki także cieszą się mniejszą popularnością w tej grupie, niespełna 42% deklaruje czytanie jako hobby, podczas gdy w populacji jest to ponad 49%.

Dochody w opisywanej grupie gospodarstw są nieznacznie wyższe niż w bazie, dochód powyżej 1400 zł miesięcznie zadeklarowało 57,5% rodzin, w populacji  jest to połowa gospodarstw. Bardzo niewiele rodzin posiada instrumenty finansowe związane z oszczędzaniem, lokatę posiada co dwudziesta rodzina, akcje co trzydziesta, podobnie jednostki funduszy inwestycyjnych. Kredyty cieszą się większa popularnością niż w bazie. Kredyt mieszkaniowy ma 6% (w populacji 3,5%), kredyt na samochód 3.5% (w populacji 2,5%), zaś kartę kredytową 24.5% (wobec 19% w populacji).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu