Czy jest szansa na pakiet antykryzysowy jeszcze przed wakacjami?

Informacja po posiedzeniu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dn. 8 czerwca 2009 r.  Zdaniem PKPP Lewiatan zakończone posiedzenie prezydium TK zapowiada realizację pakietu antykryzysowego jeszcze przed wakacjami.

Jak podkreśliła Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, z przygotowaniem rozwiązań na czas kryzysu nie można dłużej zwlekać, gdyż poświęciliśmy im dostatecznie dużo czasu, a drobne zmiany można jeszcze przeprowadzić na etapie prac parlamentarnych. Prezydent Bochniarz podkreśliła, że według analiz prowadzonych przez ekspertów Lewiatana II połowa roku może być niestety trudniejsza dla gospodarki i wtedy firmy muszą mieć szansę skorzystania z tych instrumentów. Jeśli utrzymamy zakładane przez rząd tempo pakiet ustaw może być gotowy na początku lipca.

W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. o stanie realizacji pakietu działań antykryzysowych. Strona pracodawców uważa, że pakiet jest kompromisem i uzgodniono, że będzie obowiązywał na czas określony, ale pracodawcy nie wykluczyli rozmów nad stałym włączeniem rozwiązań w zakresie prawa pracy do Kodeksu Pracy. Rozmowy na ten temat mogłyby odbyć się już po roku od wprowadzenia zmian, tak aby strony mogły ocenić ich funkcjonowanie.

Strona związkowa podniosła m.in. kwestię umów zawieranych na czas określony. Jej zdaniem przepis zaproponowany przez rząd nie niweluje obecnych patologii i w praktyce okaże się martwy, dlatego powinien być rozwiązaniem trwałym. Związkowcy uważają także, że zapis dot. skracania czasu pracy jest sprzeczny z ustawami emerytalnymi. Rozwiązanie będzie miało skutki w przyszłych emeryturach oraz wymiarze czasu pracy wymaganego do uzyskania świadczeń emerytalnych. Strona związkowa oczekuje na kolejne rozwiązania: w zakresie pomocy najuboższym, pakietów socjalnych jako źródła prawa pracy.

Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, że rząd zagwarantuje pełny udział partnerów społecznych w pracach parlamentarnych nad projektami ustaw wchodzących w skład pakietu działań antykryzysowych. Wg PKPP Lewiatan współpraca taka zwiększa szanse na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Ponadto, niezależnie od tego, w trybie pilnym spotkają się Zespoły problemowe TK, w których kompetencje wchodzą omawiane projekty, w celu wypracowania stanowisk.

Ważnym uzgodnieniem wynikającym z posiedzenia, jest zobowiązanie, że rząd w trybie pilnym przygotuje propozycje rozwiązań legislacyjnych w kolejnych punktach pakietu działań antykryzysowych. Zatem w najbliższych dniach należy spodziewać się spotkań Zespołów Problemowych i rozpoczęcia  prac parlamentarnych.

Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej omówiła stan realizacji pakietu działań antykryzysowych w zakresie projektów aktów prawnych obejmujących obszar prawa pracy i rynku pracy. Projekt uwzględnia większość postulatów partnerów społecznych również te, które dotyczyły tego, by działania obejmujące pomoc publiczną były adresowane do firm znajdujących się w przejściowych trudnościach, natomiast pozostałe instrumenty, do wszystkich przedsiębiorstw. Łącznie projekt obejmuje sześć obszarów, natomiast kolejne będą przedmiotem negocjacji. Kwestia pakietów socjalnych jest rozważana pod kątem umiejscowienia rozwiązań w konkretnej ustawie: o związkach zawodowych lub prywatyzacyjnej. Programy osłonowe dla najuboższych wymagają natomiast dodatkowego skonfrontowania z wpływami do budżetu państwa. Maciej Grabowski, Wiceminister Finansów, poinformował m.in., że środki przeznaczane na fundusz szkoleniowy będą zaliczane w koszty przychodu w momencie jego tworzenia, a nie wydatkowania, co powinno zachęcać do tworzenia tego instrumentu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu