Citi Handlowy ruszył ze specjalną ofertą

Citi Handlowy oferuje nawet 10 proc. w skali roku  na 3 miesięcznej lokacie w specjalnej ofercie ubezpieczeń  z elementem inwestycji oraz wysokooprocentowanej lokaty.

Pod hasłem „Terminowa lokata – długofalowe myślenie” Citi Handlowy rusza ze specjalną ofertą i proponuje klientom, którzy zawrą umowę jednego z dostępnych w ofercie Citi Handlowy ubezpieczeń z elementem inwestycji, możliwość założenia lokaty terminowej na bardzo atrakcyjnych warunkach. Specjalna oferta potrwa do 31 grudnia 2009 roku.

Wprowadzając do naszej oferty specjalną promocję kolejny już raz potwierdzamy, że wraz z bezpieczeństwem i stabilnością, Citi Handlowy zapewnia swoim klientom bogatą i różnorodną ofertę produktów oszczędnościowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Hasłem „Terminowa lokata – długofalowe myślenie” zachęcamy do połączenia bezpieczeństwa zysku na wysokooprocentowanym produkcie depozytowym z ubezpieczeniem z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Przy wyborze produktu ubezpieczeniowego pozostawiamy klientowi pełną elastyczność i swobodę decyzji. Klient zyskuje możliwość założenia wysokooprocentowanej lokaty zawierając, w okresie trwania specjalnej oferty, umowę ubezpieczenia w ramach dowolnego z kilku ubezpieczeń dostępnych w ofercie Citi Handlowy, tłumaczy Wojciech Adamczyk, Dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych.

Specjalna oferta daje możliwość skorzystania z lokaty terminowej zapewniającej zysk nawet do 10 proc. w skali roku. Klienci, którzy w okresie obowiązywania specjalnej oferty zawrą umowę ubezpieczenia jednego z pięciu dostępnych w Citi Handlowy produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – zarówno tych ze składką regularną, jak i jednorazową – będą mogli skorzystać z możliwości otwarcia lokaty terminowej ze stałym oprocentowaniem – 10 proc. w skali roku dla lokaty 3-miesięcznej, 8 proc. dla lokaty 6-miesięcznej oraz 7 proc. dla lokaty 12-miesięcznej (w skali roku). Minimalna kwota lokaty wynosi 2500 zł. Maksymalna kwota lokaty zależy od wysokości wpłat dokonywanych w ramach wybranego produktu ubezpieczeniowego z elementem inwestycji. W ofercie specjalnej Citi Handlowy docenia także lojalnych klientów. Jeśli klient zawarł już za pośrednictwem Citi Handlowy jedną z umów ubezpieczenia z jednorazową składką wystarczy, że wpłaci dodatkową składkę w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia i wówczas będzie mógł założyć wysokooprocentowaną lokatę zgodnie z zasadami obowiązującej oferty specjalnej.

Wśród ubezpieczeń znajdujących się w ofercie Citi Handlowy, klienci znajdą produkty ze składką jednorazową: ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: Globalny Portfel Inwestycyjny, Portfel Funduszy Zagranicznych Euro, Portfel Funduszy Zagranicznych Dolar oraz Plan Wypłat Gwarantowanych „Orchidea”, a także ze składką regularną – Program Inwestycyjny Plus. Dzięki produktom ubezpieczeniowym z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi klienci zyskują możliwość korzystania z zalet polisy ubezpieczeniowej oraz efektywnego zarządzania pieniędzmi. Zawierając umowę ubezpieczenia wybranego produktu ubezpieczeniowego klienci zyskują także dostęp do wiodących funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. W ramach oferty specjalnej klienci mogą założyć wysokooprocentowaną lokatę i wybrać produkt, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i celom inwestycyjnym.

Specjalna oferta produktów ubezpieczeniowych z elementem inwestycji wraz  z możliwością otwarcia lokaty terminowej trwa od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku. Szczegóły dotyczące specjalnej oferty Citi Handlowy oraz informacje na temat dostępnych w ofercie Citi Handlowych produktów ubezpieczeniowych można znaleźć na stronie: www.online.citibank.pl. Regulamin Promocji dostępny jest w oddziałach Citi Handlowy oraz na stronie internetowej banku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu