Centrum Klima wypłaci dywidendę

Akcjonariusze Centrum Klima – podczas WZA, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2009 – podjęli decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2008, w wysokości 0,30 zł na jedną akcję. Łącznie spółka wypłaci 21,6% zysku jednostkowego netto, czyli 1,65 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 lipca 2009, a jej wypłata nastąpi 14 września 2009.

„Konsekwentne zwiększanie skali działalności i ekspansja na rynkach eksportowych zapewniają Centrum Klima stabilne fundamenty rozwoju. Dzięki temu odnotowujemy ciągły wzrost poziomu zamówień na nasze produkty od krajowych i zagranicznych kontrahentów. Pozwala nam to na bieżące finansowanie inwestycji rozbudowy parku maszynowego i zabezpieczenie się przed pogorszeniem koniunktury w branży. Jest to także podstawą naszej decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima jest liderem w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Za granicą spółka lokuje ponad 15% swojej sprzedaży. Asortyment oferowany przez Centrum Klima dostępny jest, poza rynkiem polskim, w takich krajach Unii Europejskiej, jak: Belgia, Czechy, Dania, Włochy, Irlandia, Litwa, Francja, Wielka Brytania, Słowacja i Holandia. Ponadto, firma współpracuje z klientami z Izraela, Mołdawii, Macedonii i Ukrainy.

Strategia Centrum Klima koncentruje się na wzroście sprzedaży produktów własnych i konsekwentnym zwiększaniu mocy wytwórczych. W tym celu, pod koniec 2008 roku, firma uruchomiła drugą halę produkcyjną w Piastowie, a w 2009 rozpoczęła prace związane z budową kompleksu produkcyjno-magazynowego i biurowego w Wieruchowie.

W 2008 roku Centrum Klima osiągnęła przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do 2007 roku. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu