Przejdź do treści

UPS wspiera Fundacje „Ja Wisła”

UPS Foundation przekazała grant w wysokości 10 tys. USD na ochronę 13 rezerwatów przyrody i pozostałych obszarów Natura 2000 w Dolinie Środkowej Wisły. To projekt realizowany przez Fundację „Ja Wisła”.

Czek na został przekazany Fundacji przez Piotra Sitarka dyrektora generalnego UPS Polska na ręce Przemysława Paska z Fundacji „Ja Wisła”.

„Z Fundacją „Ja  Wisła”  współpracowaliśmy już  w ubiegłym roku. W kwietniu 2008  odbyła się pierwsza akcja wolontariacką, w trakcie której wolontariusze UPS pracowali przy sadzeniu  wierzb nad Wisłą. W październiku w ramach Światowego Miesiąca Wolontariatu UPS pomagaliśmy w oznakowaniu rezerwatu oraz oczyściliśmy go ze śmieci”, powiedział Piotr Sitarek dyrektor generalny UPS Polska.

UPS Foundation ogłosiła konkurs dla fundacji działających na rzecz ochrony środowiska, którym w czasie Miesiąca Wolontariatu pomagali wolontariusze UPS. Zwycięzcą konkursu tego została Fundacja „Ja Wisła”.

„Bardzo cieszymy się że UPS po raz kolejny wspiera nas w realizacji naszych projektów. Otrzymany grant planujemy przeznaczyć na specjalistyczny sprzęt, który pomoże nam w ochronie terenów Wisły. To sprzęt, który ułatwi nam prace
w terenie, opiekę nad chronionymi obszarami, oraz, zaangażowanie lokalnych społeczności poprzez m.in. edukację ekologiczną”, powiedział Przemysław Pasek z  Fundacji „Ja Wisła”.