PKO TFI najlepsze na rynku

PKO TFI zostało uznane za najlepsze w opublikowanym w piątek przez gazetę PARKIET rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych.  W comiesięcznym rankingu PKO TFI  zdecydowanie wyprzedziło konkurencję uzyskując 22 punkty wedle stosowanej przez Parkiet metodologii oceny, podczas gdy kolejny oceniony fundusz: 15.

Tak dobra ocena, to głównie efekt dobrych wyników funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego: Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynku pieniężnego zyskał w maju 2,12 proc., podczas gdy Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy: 1,20 proc.

Subfundusz PKO/CREDIT SUISSE Papierów Dłużnych USD okazał się także najlepszy w kategorii funduszy papierów dłużnych zagranicznych . Choć w maju nieznacznie stracił (2,37 proc.), to w okresie ostatnich 6 miesięcy fundusz ten zyskał aż 35,28 proc. wzrostu, podczas gdy w okresie ostatniego roku aż 76,98 proc., co czyni go w tej kategorii zdecydowanie najefektywniejszym na rynku.

Fundusz ten otrzymał od Parkietu najlepszą ocenę za stopę zwrotu w tej kategorii: 13,2 pkt., podczas gdy kolejny w rankingu – 11,98 pkt.

Znacznie zyskał w maju także Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji krajowych – aż 7,72 proc. co uczyniło go liderem majowych wyników.

W ocenie Arkadiusza Bogusza z CS, który zarządza funduszami PKO TFI dobre wyniki Funduszu, to między innymi efekt wzrostu wartości akcji zagranicznych firm, w które Fundusz zainwestował, gdy ich ceny znajdowały się znacznie poniżej wartości fundamentalnej spółek.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu