Parlament z założonymi rękami

Polscy przedsiębiorcy oczekiwali, że od początku 2009 roku Rząd i Parlament ostro wezmą się do pracy nad wprowadzaniem rozwiązań antykryzysowych. Tymczasem Parlament w pierwszym kwartale 2009 roku praktycznie nie zaingerował legislacyjnie na wydarzenia kryzysowe i nie wykorzystał szansy na uchwalenie ustaw zmniejszających dolegliwość kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – wynika z kolejnej edycji „Barometru przyjazności legislacyjnej Sejmu dla gospodarki i przedsiębiorczości”, przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

W I kwartale 2009 r. Sejm uchwalił 48 ustaw (w porównaniu do 123 w IV kwartale, 51 ustaw w III kwartale; 52 w II kwartale i 34 ustaw z I kwartału 2008 r.). Spośród 17 ustaw, które w silniejszym stopniu wpływały na warunki prowadzenia działalności gospodarczej zaledwie 4 zostały ocenione jako te, które wpływały na gospodarkę i to tylko w stopniu średnim. Dla porównania w IV kwartale 2008 r., aż w 39 przypadkach eksperci ocenili, że znaczenie uchwalonych ustaw mieści się w przedziale „ważne – trochę ważne”.

„Przedsiębiorcy oczekiwali większej aktywności Parlamentu w zakresie instrumentów stymulacyjnych gospodarkę i stabilizujących sytuację gospodarczą” – komentuje wyniki z I kwartału 2009 r. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Spośród ustaw ocenionych pozytywnie (choć najwyższa ocena to 2,7 w skali pięciopunktowej) najbardziej korzystne zapisy dla gospodarki zawierają: Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Największe legislacyjne „wpadki” Parlamentu w I kwartale to zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej:

  • Ustawa o pozwach zbiorowych, która jest niezrozumiałym remedium na problemy związane z opcjami walutowymi; koalicja rządowa nie była w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska;
  • Nie wyeliminowanie z prawa bankowego przepisów pozwalających na wysoce ryzykowne zachowania banków, które wprowadził w 2004 roku  (art. 7a);
  • Ustawa o upadłości konsumenckiej, tak zawężona, że jest podręcznikowym przykładem pozornego prawa. W wyniku jej funkcjonowania ani banki nie odzyskają swoich należności ani konsumenci nie odzyskają zdolności do zarobkowania;
  • Nie wprowadzenie żadnych instrumentów stymulujących popyt na rynku motoryzacyjnym (w przeciwieństwie do innych krajów UE) ani w ogóle żadnych instrumentów stymulacyjnych;

Środowisko przedsiębiorców negatywnie oceniło także  propozycję ograniczenia uprawnień przedsiębiorców do uczestnictwa w wyborach do Parlamentu.

Partie polityczne wykorzystują swój potencjał do popierania gospodarki – wynika z „Barometru”. W przypadku większości partii wartość indeksu IWP (Indeks Wykorzystania Potencjału) mieściła się w dość wysokim przedziale – powyżej 48%. Wyjątkami od tego wysokiego poziomu była Lewica (17,06%). Kolejny już kwartał najsilniej na rzecz gospodarki działa Platforma Obywatelska (IWP – 92,72%), której niewiele ustępuje jej koalicjant PSL (IWP – 84,02%).

Jak pokazują wyniki uzyskane w I kwartale, partie polityczne dość pozytywnie wykorzystują swój potencjał dla potrzeb wspierania gospodarki i nadal utrzymuje się proprzedsiębiorcze nastawienie większości posłów. Aktywność ta nie była jednak duża. Oczekiwania przedsiębiorców były znacznie większe.

Metodologia badania:

W oparciu o zestaw 48 ustaw uchwalonych przez Sejm w I kwartale 2009 roku, eksperci KIG przygotowali ocenę dotyczącą aktywności partii politycznych oraz oddziaływania na rozwój przedsiębiorczości lub gospodarki. Na podstawie skali ocen od +5 do -5 wyliczono wskaźnik ważności i kierunku oddziaływania ustawy (WKK). Następnie na podstawie zachowania partii politycznych skonstruowano indeks przyjazności dla gospodarki. W opracowaniu przedstawiono zbiorczy (ogólny) indeks przyjazności gospodarczej (ZPG), który jest średnią arytmetyczną wyników indeksów poszczególnych partii przy poszczególnych głosowaniach. Dodatkowo stworzono dwa indeksy: wykorzystanego potencjału (IWP), a także porównania sejmowego (IPS), jego zadaniem jest pokazanie, jak dana partia głosowała w porównaniu do większości sejmowej, której wynik, hipotetyczny wynosi zawsze 100 procent.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu