Mo-BRUK liderem w budowie lokalnych dróg betonowych

Najważniejsze zalety dróg betonowych to trwałość, brak kolein, bezpieczeństwo użytkowania i niski koszt eksploatacji. Od wielu lat silną pozycję na tym rynku posiada Firma Mo-BRUK. Bazując na doświadczonej kadrze i wysokiej jakości sprzęcie Mo-BRUK zbudował już 200 km lokalnych dróg betonowych. Spółka posiada rozścielacz do betonu Fenisher, który jest drugą w Polsce tak profesjonalną maszyną do układania drogowych i lotniskowych nawierzchni betonowych.

Jak podaje Stowarzyszenie Producentów Cementu od 3% do 6% sieci drogowych na świecie posiada już nawierzchnie betonowe. W szczególności dotyczy to autostrad oraz dróg ekspresowych. W Niemczech 62% dróg posiada nawierzchnie betonowe. W Czechach około 65% nowych autostrad buduje się z betonu. Austria i Wielka Brytania to także państwa notujące systematyczny wzrost znaczenia tego rodzaju dróg (około 50%). Natomiast w Belgii autostrady betonowe stanowią 40%, a drogi lokalne wybudowane w tej technologii to ok. 60% ogółu dróg.

Polska jest krajem, w którym wciąż buduje się mało dróg betonowych, niemniej jednak są powody do optymizmu – uważa Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK – Na przestrzeni ostatnich lat widzimy wyraźny wzrost zainteresowania drogami betonowymi ze strony zarządców dróg lokalnych, szczególnie gminnych.

Firma Mo-BRUK wykonała już 200 km dróg o nawierzchni betonowej.

Mamy bardzo mocną pozycję w budowie lokalnych dróg betonowych na terenie Polski południowej, jesteśmy liderem w Małopolsce – uważa Prezes Mokrzycki – Zbudowane przez nas drogi zlokalizowane są głównie w powiecie nowosądeckim. Nasz największy projekt to dwa ponad 5-kilometrowe odcinki dróg w gminie Ujazd w powiecie strzeleckim oraz w powiecie opatowskim w gminie Ożarów.

Prawidłowo wykonana droga betonowa ma szereg korzystnych cech użytkowych w porównaniu do dróg asfaltowych:

  • doskonała twardość nawierzchni i odporność na ścieranie podczas użytkowania,
  • odporność na działanie ciepła słonecznego – brak  zjawiska koleinowania,
  • grubsza nawierzchnia w porównaniu do dróg bitumicznych, co zwiększa ich trwałość,
  • wysoka jasności nawierzchni zapewnia lepszą widoczność drogi podczas jazdy nocą,
  • minimalne koszty utrzymania dróg betonowych – wyłącznie w okresie zimowym.

Przeciwnicy dróg betonowych wskazują na fakt, iż są one droższe w budowie, niż drogi o nawierzchni bitumicznej.

Nasze doświadczenia wskazują, że nieznacznie wyższy koszt budowy drogi betonowej  szybko zwraca się inwestorowi podczas jej wieloletniego użytkowania – zapewnia Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK – Z badań niemieckich wynika, że po 23 latach użytkowania tylko 5% nawierzchni betonowych wymaga napraw, natomiast nawierzchnie asfaltowe są zniszczone od 80 do 100 %.

Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. zapewnia wysoką jakość wykonania dróg betonowych dzięki inwestycjom w nowoczesny park maszynowy. Firma posiada rozścielacz do betonu Fenisher zakupiony od firmy GOMACO (USA), który umożliwia wykonywanie daszkowego spadku nawierzchni drogowych, teksturowanie nawierzchni (gwarantuje wysoki poziom przyczepności pojazdów) oraz rozkładanie i wibrowanie nawierzchni betonowej.

Rozścielacz Fenisher spełnia wszystkie nasze wymagania. Dzięki tej inwestycji możemy wykonywać nie tylko drogi betonowe, ale także nawierzchnie lotniskowe – powiedział Jan Kulpa – Kierownik działu dróg betonowych w Firmie Mo-BRUK – W bieżącym roku zakupiliśmy w pełni zautomatyzowaną mobilną instalację do produkcji betonu portugalskiej firmy ARCEN o wydajności do 60m3/h. Planujemy rocznie wytwarzać 15 000 m3 wysokowartościowego betonu.

Wysoka jakość naszych dróg to także zasługa doświadczonej kadry, którą szkolę i nadzoruję niezmiennie od 13 lat – podkreślił Kierownik Kulpa – Zdecydowana większość naszej załogi to pracownicy związani z firmą od lat, którzy zbudowali już dziesiątki kilometrów dróg betonowych.

Więcej informacji o budowie dróg betonowych znajduje się na http://mobruk.biznes.net

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu