Firma Juniper Networks wprowadza przełomowy interfejs ethernetowy i przepływności 100 gigabitów do ruterów serii T

Firma Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider wysokowydajnych sieci wprowadza na rynek pierwszą dotąd kartę ethernetowego interfejsu ruterowego o przepływności 100 gigabitów (100GE) która będzie dostarczana z Ruterami szkieletowymi T1600.

Ze względu na gwałtownie wzrastający ruch – wideo, zaawansowane usługi bezprzewodowe oraz pojawiające się nowe rozwiązania, takie jak przetwarzanie w chmurze – sieci szkieletowe wkrótce będą musiały być rozbudowywane do nowych przepustowości, a interfejsy 100 GE umożliwią w tym zakresie skok o rząd wielkości w porównaniu do większości interfejsów dostępnych obecnie na rynku.

Wprowadzając jako pierwsza interfejs 100 GE w ruterach szkieletowych, firma Juniper Networks osiąga to, iż jej T1600 zapewni długofalową ochronę inwestycji oraz skalowalność i elastyczność niezbędną do świadczenia usług wymagających wielkich przepustowości, takich jak Long Term Evolution (LTE) i wideo. Dzięki znaczącemu wzrostowi pojemności łączy, karta interfejsu 100 GE firmy Juniper umożliwi dostawcom usług i centrom przetwarzania danych zmniejszenie liczby interfejsów niezbędnych w ich sieciach, co zaowocuje znaczącymi oszczędnościami płynącymi z uproszczenia topologii i większej sprawności eksploatacyjnej – dzięki czemu przyczyni się do spadku całkowitego kosztu posiadania systemów.

„Firma Verizon zamierza komercyjnie wdrożyć 100G w 2010 roku” – powiedział Glenn Wellbrock, dyrektor działu projektowania i architektury optycznych sieci transportowych w Verizon. „Próby przeprowadzone dotychczas w naszej sieci były nastawione na zweryfikowanie, czy używane przez nas optyczne systemy transmisyjne są gotowe do przepustowości 100G. Dotąd zdecydowanie nam brakowało interfejsu 100G do klienckiej strony rutera szkieletowego, dlatego napawa nas nadzieją zapowiedź wprowadzenia przez Junipera  interfejsów 100 GE do jego ruterów T1600. Biorąc pod uwagę rozwój naszych usług FiOS, bezprzewodowych i IP, 100G jest warunkiem krytycznym sprawnej i prostej skalowalności sieci szkieletowej. Dodając interfejsy 100 GE do ruterów T1600, Juniper zapewnia możliwość wykorzystania posiadanych już zasobów przy rozbudowie szkieletu, co zapewni największą sprawność operacyjną”.

Wprowadzane dziś na rynek interfejsy 100 GE wykorzystują i dalej będą rozwijały szereg przełomowych nowatorskich rozwiązań sieci szkieletowych wprowadzonych przez firmę Juniper w ciągu ostatnich kilku lat, w tym:

Ruter szkieletowy T1600: wprowadzony na rynek w 2007 roku, T1600 pozostaje jak dotąd największej pojemności szkieletowym ruterem jednokasetowym, najbardziej energooszczędnym ruterem szkieletowym i jedynym ruterem szkieletowym o przepływności 100 gigabitów/sekundę na gniazdo

Juniper Control System (JCS) 1200: pierwsza na rynku — i wciąż jedyna — wysokowydajna skalowalna płaszczyzna sterująca, od której zaczął się rozdział pomiędzy zasobami sterującymi i przekazującymi ruch oraz sprzętowa wirtualizacja ruterów serii T.

TX Matrix Plus: system pozwalający na sprzęganie wielu ruterów T1600 pod kontrolą JCS 1200 by tworzyć wysoce skalowalne uniwersalne rutery wirtualizowane sprzętowo.

Dzięki tym innowacjom 100 GE pomoże dostawcom usług przewodowych i bezprzewodowych, twórcom chmur obliczeniowych i centrów przetwarzania danych w pełnej realizacji możliwości wirtualizacji w zakresie konsolidacji zasobów informatycznych, zwiększania ich sprawności i obniżania kosztów. Juniper jest jedyną firmą, która zapowiedziała tak niepowtarzalną kombinację wysoce skalowalnych sprawnych ruterów szkieletowych, wirtualizacji na wielką skalę i interfejsów 100 GE – dlatego też znajduje się na unikalnej pozycji pozwalającej jej pomagać klientom w świadczeniu przez nich usług  następnej generacji, takich jak LTE, oprogramowanie dzierżawione (SaaS) i sieć dzierżawiona (NaaS).

„Sieci zmieniają się od czasów, gdy szybkie łącza można było znaleźć wyłącznie w zasadniczym szkielecie sieci – teraz takie łącza są potrzebne aż do punktów brzegowych. Kończą się czasy, gdy wzrost przepustowości pozwalał tylko na obsługę większego ruchu, a zaczynają czasy niezbędności przepustowości do tworzenia infrastruktury zapewniającej wysoki poziom obsługi (QoS) konieczny do wirtualizacji aplikacji, serwerów i treści” – powiedział Tom Nolle, prezes i dyrektor generalny CIMI Corporation.

„Juniper wprowadza 100 GE i tę przepustowość oferuje obudowaną szeroką gamą narzędzi wspomagających zastosowania i rozwiązania sieciowe, dzięki którym 100 gigabitów stanie się powszechne. Wprawdzie ogłaszają wprowadzenie interfejsu 100 G, ale tak naprawdę zrealizują cały ekosystem 100G”.

Dzięki wymienionym wcześniej innowacjom, ale nie tylko, seria T stała się najpowszechniej stosowaną w branży rodziną ruterów szkieletowych. Juniper dostarczył ich 5000 sztuk ponad 220 klientom na całym świecie – w tym 500 sztuk T1600 w ciągu nieco ponad roku ich dostępności. Według firmy Synergy Research, w ciągu ostatnich pięciu lat udział Junipera w rynku ruterów szkieletowych wzrósł o 44 procent — zwiększyła udział o 11 punktów, podczas gdy inne firmy odnotowały spadek udziałów1.

Wszystkie te platformy pracują pod kontrolą Oprogramowania JUNOS®, systemu operacyjnego o jednej wersji kodu źródłowego, który integruje usługi rutowania, przełączania, ochrony i sieci firmy Juniper Networks. Umożliwiając klientom i partnerom opracowywanie aplikacji pod oprogramowanie JUNOS w ramach programu Platformy Opracowywania Rozwiązań przez Partnerów (za dodatkowymi opłatami), Juniper umożliwia klientom skalowanie płaszczyzny usług w zakresie usług niepowtarzalnych i specjalizowanych. Klienci i partnerzy mogą wykorzystywać Platformę do tworzenia i zapewniania nowych usług o wartości dodanej, zwiększających sprawność i rentowność ich działalności.

„100 GE było nie do uniknięcia, kwestią było tylko kiedy się pojawi – nowe kierunki, takie jak przetwarzanie w chmurze, konsolidacja i wirtualizacja centrów przetwarzania danych bardziej i pilniej wymuszają stosowanie 100 GE” – powiedział Opher Kahane, wiceprezes i dyrektor generalny działu High-End Systems Business w Juniper Networks. „Wykorzystując ponad dekadę przełomowych osiągnięć w obszarze szkieletów, takich jak pierwsze na rynku rutery o przepływności 100 gigabitów na gniazdo, Juniper ponownie wysuwa się na czoło branży z interfejsami 100 GE. Takie innowacje zachęcają klientów do Junipera, ponieważ zapewniają wysokie parametry i długofalową ochronę inwestycji”.

Juniper pokaże kartę interfejsu 100 GE na swoim stanowisku wystawowym (numer 5L27) podczas wystawy Interop Tokyo w tym tygodniu, a wdrożeń kart interfejsowych 100 GE w sieciach klientów spodziewa się przed końcem 2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu