ATM Grupa wypłaci dywidendę

W dniu 15 czerwca 2009 podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze ATM Grupy – największego niezależnego producenta programów telewizyjnych – podejmą uchwałę o wypłacie dywidendy za 2008 rok. Zarząd spółki planuje przeznaczyć na ten cel 10,32 mln zł z zysku jednostkowego za 2008 rok, czyli po 0,12 zł na jedną akcję.

ATM Grupa działa w branży produkcji telewizyjnych od 1992 roku. Posiada ponad 15% udziałów w rynku, którego wartość określana jest na niemal 800 mln. zł. Jako jedyna firma w tym sektorze dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym, umożliwiającym świadczenie pełnej gamy usług w zakresie przygotowania i produkcji programów telewizyjnych (studia nagrań i sprzęt). Celem producenta jest stały rozwój i wzrost przychodów oraz kolejne realizowane produkcje filmowe i telewizyjne.

„ATM Grupa posiada silną i ugruntowaną pozycję na rynku producentów telewizyjnych. Stabilność gwarantuje nam także uniwersalny charakter branży telewizyjnej, która jest względnie odporna na dekoniunkturę. Czynniki te sprawiają, że możemy z sukcesem realizować naszą długoterminową strategię rozwoju i rozszerzać działalność o nowe specjalizacje. W najbliższym czasie – oprócz dalszej konsolidacji polskiego rynku producenckiego – chcielibyśmy rozpocząć współpracę w ramach koprodukcji międzynarodowych filmów fabularnych. Jesteśmy przekonani, że przyjęty kierunek rozwoju przyniesie nam wiele korzyści i pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe spółki – mówi Tomasz Kurzewski, Prezes Zarządu ATM Grupy.

ATM Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju opartą na dywersyfikacji zarówno produkcji, jak i odbiorców. Zgodnie z założeniami konsolidacyjnymi spółka przejmuje kolejne podmioty działające w branży. W maju 2009 roku ATM Grupa nabyła 100% udziałów firmy Baltmedia, producenta serialu „Ojciec Mateusz”, a także powołała spółkę ATM Studio Sp. z o.o, której głównym celem będzie koordynacja budowy nowoczesnego kompleksu studiów telewizyjnych w Warszawie. Dzięki tym przedsięwzięciom ATM Grupa znacząco wzmocni swoją pozycję na polskim rynku produkcji telewizyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu