Aplikacje usługowe z pakietu Oracle E-Business Suite uzyskały certyfikat PinkVERIFY potwierdzający zgodność ze standardem ITIL v3

Oracle konsekwentnie pomaga klientom w osiągnięciu doskonałości operacyjnej ich infrastruktury informatycznej przez wdrażanie najlepszych procedur zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management ― ITSM)

Najważniejsze fakty:

 • Aplikacja Oracle Service, wchodząca w skład pakietu Oracle E-Business Suite 12 oraz pakietu Oracle IT Service Management (ITSM) Suite, uzyskała w ramach programu certyfikacji Pink Elephant PinkVERIFY ITSM certyfikat zgodności z metodyką Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3.
 • Dzięki wdrożeniu biblioteki ITIL, najbardziej liczącego się w branży zbioru procedur zarządzania usługami informatycznymi, klienci mogą doprowadzić do standaryzacji usług i procesów informatycznych w firmie, podnieść jakość obsługi, zwiększyć wydajność aplikacji i obniżyć koszty operacyjne, spełniając jednocześnie wymogi dotyczące przestrzegania przepisów korporacyjnych i prawnych.
 • Aplikacja Oracle Service stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania incydentami, problemami, zmianami oraz zasobami i konfiguracjami usług. Pomaga firmom sprawować kontrolę nad kosztami, alokować ograniczone zasoby oraz przyspieszyć reagowanie na zgłoszenia serwisowe i podnieść jakość obsługi tych zgłoszeń.

Aplikacja Oracle Service została zweryfikowana pod kątem zgodności z następującymi procesami biblioteki ITIL:

 • Zarządzanie incydentami: szybka i skuteczna obsługa zdarzeń, które powodują nieoczekiwane zakłócenia w świadczeniu usług lub spadek ich jakości.
 • Zarządzanie problemami: analiza i identyfikacja głównych przyczyn incydentów.
 • Zarządzanie zmianami: ocena i wdrażanie procedur wprowadzania zmian w infrastrukturze informatycznej w celu zapewnienia wysokiej jakości i ciągłości usług informatycznych.
 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług: aktualizacja i udostępnianie dokładnych informacji na temat konfiguracji infrastruktury informatycznej.

Pakiet Oracle ITSM Suite zapewnia kompleksowe i zintegrowane zarządzanie usługami, systemami i analizą danych biznesowych. W skład pakietu Oracle ITSM Suite wchodzą następujące aplikacje:

 • Oracle Service – zapewnia obsługę klientów i jest zintegrowana z innymi aplikacjami pakietu Oracle E-Business Suite, w tym z aplikacjami Oracle Sales i Oracle Marketing.
 • Oracle Siebel Helpdesk – pomaga firmom sprawować kontrolę nad kosztami, alokować zasoby oraz przyspieszyć reagowanie na zgłoszenia serwisowe i podnieść jakość ich obsługi.
 • Oracle Enterprise Manager – stanowi rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania aplikacjami. Zastosowane w niej unikatowe podejście zstępujące (top-down) umożliwia zarządzanie wydajnością aplikacji, zarządzanie konfiguracją i zmianami oraz zarządzanie jakością aplikacji w ramach całego zestawu aplikacji biznesowych Oracle.
 • Oracle Enterprise Performance Management i Business Intelligence – umożliwiają tworzenie kompleksowych raportów służących do określania najważniejszych celów, których osiągnięcie zapewni rentowność pomocy technicznej oraz zadowolenie pracowników.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu