Korzystne parametry kredytu hipotecznego eurobanku

Kredyt hipoteczny eurobanku jest teraz łatwiej dostępny. Dzięki nowej metodologii obliczania zdolności kredytowej klientów – wg szacunków – dla wielu klientów będzie ona wyższa i bardziej korzystna. Ponadto, dla wybranej grupy nieruchomości, głównie mieszkań na rynku pierwotnym oraz kilkuletnich nieruchomości na rynku wtórnym, wysokość kredytu może teraz wynieść aż 100% wartości nieruchomości.

Akceptowane są też dodatkowe źródła dochodów – w tym dochody uzyskiwane poza granicami kraju, a bank nie wymaga już od klientów posiadania wcześniejszej historii kredytowej.

– Po kilku miesiącach rewolucyjnych zmian na rynkach kredytów hipotecznych i nieruchomości sytuacja zaczyna się stabilizować – mówi Krystian Kulczycki wiceprezes Euro Banku SA odpowiedzialny za pion sprzedaży, m.in. za sprzedaż kredytów hipotecznych. – Zachęciło to nas do zliberalizowania zasad udzielania kredytów hipotecznych i wprowadzenia szeregu udogodnień dla naszych klientów.

Zwiększeniu uległa szacowana zdolność kredytowa klientów dzięki nowej, korzystniejszej dla klienta metodologii jej obliczania. Sprzyjające są także nowe zasady konsolidowania kredytów oraz korzystania z pożyczek hipotecznych. Dodatkowo zniesiony zostaje próg 2000 PLN jako minimalnej kwoty konsolidowanego kredytu, a podniesiona – maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej, która wynosi teraz do 70% wartości nieruchomości. Wielu klientów nie będzie też musiało rozliczać kwoty kredytu  przeznaczonej na wykończenie mieszkania na rynku pierwotnym, co daje dużą swobodę w dysponowaniu nimi.

– Mamy nadzieję, że w związku z tymi zmianami wielu z naszych Klientów będzie chciało skorzystać z oferty w czasie, kiedy ceny nieruchomości maleją i można dokonać bardzo atrakcyjnych zakupów i inwestycji – dodaje Krystian Kulczycki.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zamian w ofercie kredytu hipotecznego:

Finansowanie do 100% LTV dla wybranej grupy nieruchomości:

 • nieruchomość z rynku pierwotnego lub
 • nieruchomość z rynku wtórnego wybudowana w okresie od 2000 r. włącznie, oraz
 • położona na terenie Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Poznania, Wrocławia, aglomeracji Śląskiej oraz w przyległych miejscowościach nie dalej niż w promieniu do 20 km od danego miasta lub
 • położona na terenie: Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Gorzów Wlkp., Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Konin, Koszalin, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Włocławek, Zamość, Zielona Góra oraz w przyległych miejscowościach nie dalej niż w promieniu do 10 km od danego miasta.

Podniesienie maksymalnego LTV dla kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej tj. dla kwoty kredytu jaką Klient może otrzymać w stosunku do wartości jego nieruchomości – z 70% LTV brutto na netto. Oznacza to, że Klient może otrzymać kredyt lub pożyczkę w kwocie do 70% wartości nieruchomości oraz kwotę powyżej tej wartości z przeznaczeniem na koszty prowizji bankowych i ubezpieczeń.

Zwiększenie zdolności kredytowej klientów

 • Zaktualizowane, szacunkowe, bardziej odpowiadające obecnej sytuacji gospodarczej kryteria wyliczania zdolności kredytowej – korzystniejsze dla klientów.
 • Korzyść dla Klientów z wyższymi dochodami – Klienci z dochodami powyżej 4 000 PLN netto mogą uzyskać od ok. 7% do nawet 20% wyższą niż dotychczas kwotę kredytu hipotecznego.

Brak wymogu posiadania wcześniejszej historii kredytowej

Akceptacja przez bank dodatkowych źródeł dochodów:

 • akceptacja dochodów uzyskiwanych poza granicami kraju pod warunkiem osiągania tego dochodu od min. 12 miesięcy oraz posiadania min. 30% wkładu własnego w inwestycję.
 • akceptacja dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy na czas określony z terminem wygaśnięcia krótszym niż 12 miesięcy dla klientów z dochodami min. 10 000 zł brutto (managerowie).
 • Zniesienie ograniczenia 2 000 PLN jako minimalna kwota konsolidowanego kredytu.
 • Rezygnacja z wymogu przedstawiania zaświadczeń lub opinii z innych banków dla kredytów, na niższe kwoty. Klient składa oświadczenie o prawidłowej obsłudze zobowiązań.
 • Brak wymogu rozliczania kwoty przeznaczonej na wykończenie nieruchomości na rynku pierwotnym, gdy koszty wykończenia nieruchomości nie przekraczają 15% przyszłej wartości rynkowej nieruchomości oraz wysokości 60 tys. zł.

Stałe cechy kredytu hipotecznego eurobanku:

 • W uzyskaniu kredytu hipotecznego pomoże każdy doradca eurobanku, a jeśli klient nie ma czasu przyjść do placówki, doradca chętnie przyjedzie w dogodne dla klienta miejsce, do domu lub do pracy.
 • Klient eurobanku nie musi martwić się dopełnianiem formalności – większości z nich doradcy eurobanku dopilnują za niego. Nie będzie ich wiele, ponieważ bank stworzył produkt łatwo dostępny
 • i prosty w obsłudze.
 • Za środki z kredytu można kupić lub zbudować dom, kupić mieszkanie, działkę budowlaną, przeprowadzić remont lub modernizację, a także łączyć różne cele kredytowania, np. zakup mieszkania z jego remontem lub zakup działki budowlanej z budową domu.
 • eurobank oferuje kredyty hipoteczne w wysokości od 20 tys. zł do 2 mln zł.
 • eurobank oferuje dogodny okres kredytowania: aż do 35 lat.
 • eurobank udziela kredytów na cele łączone, np. zakup i remont nieruchomości/
 • eurobank kredytuje również zakup działek budowlanych do 90 % ich wartości.
 • eurobank umożliwia refinansowanie nakładów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • – w przypadku zakupów oraz nakładów poniesionych w ciągu 24 miesięcy – dla  budowy, remontu itd.
 • Refinansowanie kredytu z innego banku – bank umożliwia spłatę innego, droższego kredytu mieszkaniowego – aż do 90% aktualnej wartości nieruchomości. Z kredytu można również opłacić ewentualną prowizję za wcześniejszą spłatę w innym banku. Kredytu na refinansowanie udzielny jest z niższym oprocentowaniem, ponieważ przy ustalaniu oprocentowania eurobank bierze pod uwagę aktualną wartość nieruchomości oraz aktualną wysokość kredytu do spłaty. Dodatkowo klient może otrzymać również kwotę na cel dowolny w jednym kredycie.
 • Kredyt konsolidacyjny – można otrzymać środki na spłatę innych drogich kredytów aż do 70% wartości nieruchomości i rozłożyć spłatę na niskie raty aż na 20 lat..
 • Pożyczka hipoteczna – można otrzymać środki na dowolny cel aż do 70% aktualnej wartości nieruchomości i rozłożyć spłatę na niskie raty aż na 20 lat.
 • Mix kredytowy – można połączyć cele mieszkaniowe, konsolidację innych zobowiązań kredytowych oraz środki na dowolny cel w jednym kredycie. Marża i prowizja zostaną ustalone jako ważone
 • – w zależności od udziału danego celu w łącznej kwocie kredytu.
 • eurobank udziela kredytu w najbardziej bezpiecznej walucie – PLN.
 • Oprocentowanie kredytu składa się z stopy bazowej oraz marży banku:
 • Dla kredytów mieszkaniowych stopa bazowa WIBOR 3M + marża banku od 2,1%
 • Dla kredytów konsolidacyjnych stopa bazowa  WIBOR 3M + marża banku 3,99%.
 • Dla pożyczek hipotecznych stopa bazowa WIBOR 3M + marża banku 4,99%
 • Stopy bazowe ustalane są 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału i obowiązują przez cały kolejny kwartał, tzn. oprocentowanie w danym kwartale jest niezmienne.
 • Klient może połączyć swoje dochody z dochodami innej osoby, również niespokrewnionej i dzięki temu otrzymać wyższy kredyt – maksymalnie do 4 współkredytobiorców.
 • Kredytobiorcą może być również osoba, która nie będzie właścicielem kupowanej nieruchomości.
 • Możliwe jest zabezpieczenie banku na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, również niespokrewnionej. Wymagana jest tylko zgoda osoby trzeciej na wpis hipoteki.
 • eurobank oferuje długi okres karencji, czyli odsunięcia spłaty kapitału aż do 36 miesięcy.
 • W tym czasie nie jest spłacany kapitał (tylko odsetki), dzięki czemu klient może płacić bardzo niskie raty kredytu. Z karencji można skorzystać np. przy budowie domu i wypłatach kredytu w transzach, ale również przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym, kiedy kredyt wypłacany jest jednorazowo. Skorzystanie z karencji w bardzo nisko oprocentowanym kredycie mieszkaniowym umożliwia np. sfinansowanie urządzenia mieszkania z bieżących dochodów bez konieczności korzystania z dużo drożnych kredytów np. ratalnego lub gotówkowego.
 • W przypadku wypłaty kredytu w transzach np. przy budowie domu bank nie wymaga przedstawiania żadnych faktur, a rozliczanie wykorzystania już wypłaconych środków odbywa się poprzez wizytę na budowie pracownika banku – bezpłatnie.
 • Kredytobiorca może wnieść własne środki na początku lub w trakcie budowy nieruchomości i zostaną one zaliczone przez bank jako wkład własny tzn. oprocentowanie kredytu będzie niższe.
 • eurobank oferuje atrakcyjne stawki ubezpieczeń: pomostowego, brakującego wkładu własnego, nieruchomości, na życie i od utraty pracy z możliwością ich skredytowania.
 • Klient może wybrać raty równe lub malejące oraz zmienić je w trakcie spłaty.
 • Klient może podwyższyć kwotę kredytu, jeśli będzie miał taką potrzebę.
 • Można dokonywać nadpłat bez prowizji.
 • W trakcie spłaty kredytu w przypadku wyjątkowych okoliczności życiowych klient może również zawiesić spłatę kredytu, czyli uzyskać jego prolongatę.

Dodatkowo:

 • 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku,
 • 0 zł prowizji za uproszczoną opinię o nieruchomości,
 • 0 zł prowizji za badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • 0 zł prowizji za opinię o zaawansowaniu prac,
 • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu po 3-ch latach,
 • od 0 zł prowizji za nadpłaty
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu