Verity Development – Oświadczenie prasowe, 4 czerwca 2009

W związku z odbywającą się kontrolą działalności Verity Development oświadczam, że zarządzana przeze mnie firma prowadzona jest zgodnie z prawem polskim. Źródła jej finansowania pochodzą ze środków Banku Shamil oraz niezależnych, zagranicznych inwestorów, ukierunkowanych na rozwój rynku nieruchomości w Polsce. Bank Shamil, jako instytucja finansowa, podlega kontroli prowadzonej przez niezależne, międzynarodowe firmy audytorskie (m.in. ProcewaterhouseCoopers), które rokrocznie potwierdzają rzetelność działalności Banku.

Potencjalnych przyczyn wzmożonego zainteresowania organów państwa działalnością spółki Verity Development Sp. z o.o. dopatrujemy się w dużej skali inwestycji podejmowanych przez spółkę w krótkim czasie (od 2005 roku spółka zainwestowała na rynku polski ok. 105 mln Euro) oraz udziałem w niej zagranicznego kapitału.

Spółka Verity Development podlegała do tej pory kilku kontrolom prowadzonym przez organy państwowe, które wykazały brak jakichkolwiek nieprawidłowości w działalności firmy. Jesteśmy pewni, że podobnym efektem zakończy się także obecna kontrola.

Oświadczam również, że zaistniałe okoliczności nie wpływają w żaden sposób na współpracę oraz zobowiązania wobec naszych Klientów i Kontrahentów, a sytaucja spółki jest stabilna.

Kontynuując politykę otwartości oraz dialogu, pozostajemy otwarci na udzielenie informacji i odpowiedzi na pytania dotyczących naszej działalności.

Ali Daddresan

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu