TETA HR Center szkoli

TETA HR Center, spółka z Grupy Kapitałowej TETA, rozpoczęła cykl szkoleń otwartych. Pierwsze- z zakresu administracji bazami danych- odbyło się w minionym tygodniu.

– Obserwując rosnące zainteresowanie zagadnieniami związanymi z administrowaniem systemami informatycznymi oraz bazami danych, spółka zdecydowała rozszerzyć swoja ofertę o nowe usługi- szkolenia otwarte- powiedział Paweł Rochala, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu TETA HR Center.

Pierwsze zajęcia odbyły się w minionym tygodniu we Wrocławiu. W trakcie kursu z zakresu administracji bazą danych Oracle 10 g uczestnicy szkolenia mieli okazję nie tylko zapoznać się z teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi bazy danych, ale również poznać ich zastosowanie w praktyce, poprzez warsztatową formułę kursu.

– Dużym atutem była praktyczna wiedza prowadzącego oraz sposób prowadzenia szkolenia. Nie były to suche, książkowe definicje, tylko teoria poparta jego praktyką zdobytą w czasie pracy – podkreśla Przemysław Kozioł, jeden z uczestników szkolenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

TETA HR Center sukcesywnie organizuje nowe szkolenia związane z administrowaniem systemami informatycznymi (TETA Constellation lub TETA 2000  i TETA HRM Użytkowania systemu TETA Personel.Net i samoobsługowej platformy pracowniczej TETA HRM), bazami danych oraz tematyką bezpieczeństwa informacji (Podstaw Bezpieczeństwa Informacji, Zasad Zarządzania Ryzykiem)  i Prawa Pracy. Zajmuje się również przygotowywaniem szkoleń dedykowanych na potrzeby klienta.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu