Menadżer w dobie kryzysu

W najbliższą niedzielę 7 czerwca br. w Hotelu Millenium w Bochni zakończy się innowacyjny projekt Menadżer w dobie kryzysu realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolski Ośrodek Szkoleniowy.

Celem realizowanego projektu było podniesienie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników wyższego szczebla. Jest on reakcją na zmiany, które zostały spowodowane widocznym w ostatnim czasie spowolnieniem gospodarczym.

W szczególny sposób są one odczuwalne dla osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, do których należy podejmowanie strategicznych decyzji i działań, rzutujących na sytuację firmy i jej pracowników.

Wielostopniowe szkolenia organizowane w ramach tego projektu miały na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy, materiałów oraz narzędzi, które umożliwią skuteczne działanie w sytuacjach trudnych.

Sześć modułów warsztatowych objęło kwestie formalno-prawne, finansowe, komunikacyjne, a także postępowania z pracownikami w sytuacji kryzysowej. Duży nacisk położono na wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi, takich jak: negocjacje czy rozwój pracowników przez coaching.

Uczestnicy dostali od nas wskazówki postępowania, gdy znajdą się w sytuacji trudnej. Będą wyczuleni na różne możliwości poszukiwania rozwiązań. Wyszliśmy z założenia, że lepiej dać wędkę, niż rybę. Daliśmy im wędkę – mówi Joanna Heidtman, trener i konsultant zarządzania.

Organizatorzy projektu kierowali się przekonaniem, że o dobrych wynikach firmy decyduje w dużej mierze zdolność do innowacji. A nowe idee rodzą się tylko w umysłach kreatywnych, dobrze zmotywowanych pracowników. Dlatego też, tak ważne jest podnoszenie osobistych kwalifikacji przez menadżerów. Oferta skierowana była do osób indywidualnych zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, a nie do firm.

Udział w tym projekcie pozwolił mi na rozwinięcie niezbędnych umiejętności w zarządzaniu ludźmi. Otrzymałem kompleksową wiedzę, którą będę mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym. Mam też poczucie, że kompetencję jakie zdobyłem dają mi mocniejszą pozycję na rynku pracy, a to był główny powód, dla którego zdecydowałem się na uczestnictwo w tym projekcie. mówi Tomasz Masłowski, uczestnik szkolenia.

W warsztatach wzięło udział 30 osób zamieszkałych w Małopolsce i zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w małopolskich przedsiębiorstwach. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych i renomowanych trenerów oraz specjalistów.

Szkolenie było dla uczestników całkowicie bezpłatne.

Więcej informacji: www.mos.krakow.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu