IBM przewiduje, że nowy światowy ład finansowy będzie podążał w kierunku większej specjalizacji, transparentności i niższej zyskowności

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez IBM Institute for Business Value 90% menedżerów z instytucji finansowych i przedstawicieli rządowych uważa, że dotychczasowy poziom osiąganej przez przedsiębiorstwa zyskowności należy do przeszłości. W czasach radykalnej restrukturyzacji instytucje sektora finansowego muszą się dostosować do niższych marż i postawić na specjalizację oraz świadczyć usługi, które najbardziej cenią ich klienci zamiast oferować pełną obsługę w ramach jednej organizacji.

Badanie IBM przewiduje znaczącą konsolidację poszczególnych segmentów rynku finansowego, takich jak: bankowość inwestycyjna, zarządzanie aktywami i zarządzanie majątkiem. Wzmocnienie nadzoru i większa transparentność wyeliminuje brak przejrzystości przyczyniając się do standaryzacji obszarów działalności, które wcześniej charakteryzował wysoki poziom zyskowności.

Badanie prognozuje wyłonienie się trzech konkretnych obszarów specjalizacji, które najprawdopodobniej pojawią się w wyniku nowych warunków ekonomicznych:

„Te trzy trendy – większej specjalizacji, orientacji na klienta i efektywności wywołują falę globalnych zmian na  niespotykaną do tej pory skalę. Regularnie docierają do nas sygnały o planach instytucji finansowych ograniczenia zakresu działalności lub koncentracji na wybranych obszarach geograficznych. Prostszy model biznesowy oznacza większą transparentność. To taki rodzaj „powrotu do źródeł”. Obserwując te trendy z perspektywy Polski, spodziewam się istotnych zmian w pejzażu marek instytucji finansowych  i powiązań kapitałowych pomiędzy nimi.” – powiedział Dariusz Śliwowski, Dyrektor Działu Usług Biznesowych, IBM Polska.

Przez długi czas instytucjom finansowym zbyt łatwo przychodziło osiąganie olbrzymich zysków poprzez wykorzystywanie braku transparentności na rynku. Firmy nie starały się również udoskonalić systemów zarządzania lub kontroli, aby poprawić przejrzystość i być bliżej swoich klientów. Respondenci biorący udział w badaniu IBM stwierdzili, że lepsza obsługa klienta i efektywność będą kluczowe, aby przetrwać w nowym ładzie finansowym, charakteryzującym się niższymi marżami. W przyszłości firmy będą potrzebowały odpowiednich systemów, które będą w stanie w sposób ciągły oceniać ryzyko i prognozować zyski w różnych segmentach działalności oraz odpowiednio dostosować się do sytuacji. Systemy te pozwolą również poprawić obsługę klienta poprzez lepsze zrozumienie zyskowności linii biznesowych, produktów jak i potrzeb indywidualnych klientów.

„Badanie IBM sugeruje, że standardowe działania na czas dekoniunktury jak redukcje zatrudnienia  i sprzedaż części majątku nie zapewnią wystarczających oszczędności i firmy wciąż będą musiały szukać sposobu na zwiększenie wydajności o co najmniej 20%, aby zmierzyć się z radykalną reformą modeli biznesowych.” – powiedział Dariusz Śliwowski.

Chociaż oczekuje się, że osłabienie gospodarcze będzie trwać aż do 2012 roku, to wiele będzie zależeć od zdolności firm do rozwoju w coraz bardziej przejrzystym otoczeniu biznesowym. W tym samym czasie usługi skupione wokół przepływów finansowych (szczególnie instrumenty pochodne), inwestycje pasywne i dostawcy infrastruktury tacy jak instytucje powiernicze, spółki rozliczeniowe, giełdy będą się rozwijały w rezultacie wzrostu transparentności  i ograniczania ryzyka.

W jednym z najszerszych badań rynków finansowych w historii, zrealizowanym w czasie, gdy rynki finansowe zmagają się z kryzysem, IBM Institute for Business Value poprosił 2754 uczestników rynku (1076 inwestorów indywidualnych i 1678 menedżerów i funkcjonariuszy publicznych) o określenie, jak firmy z rynku finansowego powinny przygotować się na przyszłość. Raport: „W kierunku przejrzystości i zrównoważonego rozwoju – budując nowy ład finansowy” wskazuje, że respondenci zgadzają się co do potrzeby eliminacji kompleksowości i nadmiaru. Oczekują oni zmiany w kierunku bardziej transparentnego i zrównoważonego rynku. Respondenci zgodzili się również, że bardziej efektywne regulacje są potrzebne nie tylko po to, by uniknąć powtórzenia błędów z przeszłości, ale również aby zapobiec nowym w przyszłości. Wyrazili także swoje obawy, że nieodpowiednie regulacje mogą zagrozić koniecznym innowacjom.

Pozostałe wnioski z raportu (pełny raport dostępny pod adresem www.ibm.com/gbs/newfinancialorder):

  1. Brak komunikacji pomiędzy firmami a klientami w 79% przypadków (to co klienci naprawdę cenią i za co są w stanie zapłacić vs to co firmy myślą, że ich klienci cenią i za co są w stanie zapłacić),
  2. 80% firm stwierdziło, iż słabo albo średnio spełniają obietnicę marki co do stawiania klienta w centrum zainteresowania, swoich możliwości i stabilności (obietnice marki są kierowane do różnorodnych odbiorców jak klienci, rządy i pracownicy),
  3. Ponad 60% klientów uważa, że firmy ich obsługujące nie działają mając na względzie dobro klienta; prawie 60% firm przyznaje, że nie działa mając na względzie dobro klienta,
  4. Strona kupująca rozumie zachowania klienta w lepszym stopniu niż strona sprzedająca, jednak wciąż istnieje możliwość poprawy nawet po stronie kupującego,
  5. Ponad 90% decydentów uważa, że sektor ulegnie podziałowi; specjalizując się i myśląc w kategoriach: 1) co robić, 2) czego nie robić 3) jak specjalizować się w tym, co ceni klient?
  6. Menedżerowie finansowi i urzędnicy państwowi zapytani o nowy porządek świata finansowego na pierwszym miejscu wymienili potrzebę większej przejrzystości, na drugim potrzebę zajęcia się kapitałem i płynnością a na trzecim rozbieżność pomiędzy potrzebami firm, rządów i indywidualnych konsumentów,
  7. 70% menedżerów obawia się, że rządy będą przywiązywać nadmierną wagę do priorytetowego traktowania finansowej stabilności kosztem innowacji.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu