GSK po raz kolejny wybiera ICG

Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A. wybrało firmę ICG wdrożenia SAP jako doradcę przy projekcie upgrade systemu SAP z wersji 4,6 C do wersji SAP ERP 6.0 dla obszaru Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej.  Czas trwania realizacji projektu obejmuje okres od maja 2009 do lutego 2010 roku.

Zmiana aktualnie użytkowanej wersji systemu do nowszej podyktowana jest koniecznością redukcji kosztów utrzymania aktualnej wersji SAP R/3 4.6c oraz potrzebą rozbudowania funkcjonalności dostępnych w systemie SAP, które w starszych wersjach systemu trzeba było dodatkowo stworzyć, co wiązało się z wyższymi kosztami użytkowania.

Zakres usługi świadczonej przez ICG Wdrożenia SAP na rzecz GSK obejmie m.in. weryfikację funkcjonalności podlegającej upgrade oraz koncepcji upgrade, doradztwo przy testach modułowych, testach rozszerzeń oraz testach interfejsów, pomoc w przypadku problemów z błędnie działającymi rozszerzeniami, przygotowanie listy usprawnień do implementacji w nowej wersji i wreszcie wsparcie w pierwszym okresie wykorzystania systemu.

Do największych korzyści podniesienia systemu SAP do aktualnej wersji można zaliczyć przede wszystkim wykorzystanie nowych funkcjonalności systemu przy usprawnieniu procesów biznesowych oraz wykorzystanie wsparcia zapewnianego przez firmę SAP AG dla kolejnych wersji systemu.

Dodatkową korzyścią upgrade systemu SAP w przypadku międzynarodowej korporacji jaką jest GSK, będzie migracja systemu do UNICODE co pozwoli na eliminację problemów ze stronami kodowymi w komunikacji z międzynarodowymi partnerami.

Spółka ICG Wdrożenia SAP jest Partnerem firmy GlaxoSmithKline od wielu lat. W ramach dotychczasowej współpracy konsultanci ICG zrealizowali poważne i złożone projekty informatyczne, w tym wdrożenie modułów Gospodarki Materiałowej  oraz Gospodarki Magazynowej. Ostatnie dwie realizacje na rzecz GSK to opracowanie i wdrożenie systemów PCMS oraz DISY.

PCMS to system do harmonogramowania i zarządzania zmianami opakowań leków. System został zbudowany na bazie funkcjonalności zawiadomień QM. Integruje w jednej centralnej bazie wszystkie operacje w procesie zmiany opakowania leku. Cały proces zachodzi w międzynarodowym środowisku między producentem leku (fabryką GSK), odbiorcą leku (rynkiem) oraz zewnętrzną firmą w Indiach przygotowującą graficzne wzory opakowań. System umożliwia raportowanie KPI procesu.

Dzięki integracji systemu SAP z systemem DISY – zarządzającym centralną naważalnią,  odwzorowano w systemie SAP wszystkie etapy naważania komponentów na zlecenia produkcyjne z zachowaniem pełnej identyfikowalności naważek oraz kontrolę przypisania i zużycia naważek do zleceń produkcyjnych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu